• ÂM THANH KARAOKE
 • BỘ ÂM THANH MK76

  BỘ ÂM THANH MK76
  12.800.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK76

  . Vang cơ tích hợp công suất CA SOUND KA-350 & Loa PARAMAX SC-3500
  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

   

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK74

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK74
  19.600.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK74

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR MAX, Loa PARAMAX F-2000 New, PARAMAX SUB-1000 New & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK72

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK72
  20.300.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK72

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR MAX, Loa PARAMAX F-2000 New, PARAMAX SUB-2000 & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH ,36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK71

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK71
  15.200.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK71

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR MAX, Loa PARAMAX F-2000 New & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM ĐẦU KARAOKE PARAMAX LS-3000

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH , 24,36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK70

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK70
  14.900.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK70

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR MAX, Loa PARAMAX P-2000 New & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM ĐẦU KARAOKE PARAMAX LS-3000

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH , 24,36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK69

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK69
  14.900.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK69

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR MAX, Loa PARAMAX D-2000 New & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM ĐẦU KARAOKE PARAMAX LS-3000

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH , 24,36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK75

  BỘ ÂM THANH MK75
  12.200.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK75

  . Vang cơ tích hợp công suất CA SOUND KA-350 & Loa PARAMAX FX-1500 

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . HÀNG MỚI 100%

  . BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  . SẢN PHẨM DO CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) & CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CASOUND VIỆT NAM BẢO HÀNH BẢO HÀNH

 • BỘ ÂM THANH MK73

  BỘ ÂM THANH MK73
  12.000.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK73

  . Vang cơ tích hợp công suất CA SOUND KA-350 & Loa PARAMAX F-2000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK67

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK67
  16.600.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK67

  . Amply PARAMAX SA-888 AIR, Loa PARAMAX F-1000 New, PARAMAX SUB-1000 New & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH , 24,36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK68

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK68
  17.600.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK68

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR, Loa PARAMAX F-1000 New, PARAMAX SUB-1000 New & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM ĐẦU KARAOKE PARAMAX LS-3000

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH , 24,36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK66

  BỘ ÂM THANH MK66
  14.700.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK66

  . Vang cơ tích hợp công suất CA SOUND KA-350 , Loa PARAMAX D-2000 New & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK65

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK65
  17.200.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK65

  . Vang cơ chống hú CASOUND MN-200, Cục đẩy công suất PARAMAX DA-2500, Loa PARAMAX D-2000 New & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

   

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK64

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK64
  17.300.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK64

  . Amply PARAMAX SA-888 AIR, Loa PARAMAX F-1000 New, PARAMAX SUB-2000 &Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

   

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK63

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK63
  19.500.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK63

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR, Loa PARAMAX F-2000 New, PARAMAX SUB-2000 & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK59

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK59
  17.000.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK59

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New , Loa PARAMAX D-1000 New, PARAMAX Sub-1000 New & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK58

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK58
  14.100.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK58

  . Amply PARAMAX SA-999 Air, Loa PARAMAX D-2000 New & Micro PARAMAX PRO-9000

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK57

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK57
  14.000.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK57

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New, Loa PARAMAX F-2000 New & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK56

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK56
  11.400.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK56

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New, Loa SAS S-300 & Micro SENNHEISER EM-3732

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK53

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK53
  10.200.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK53

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New & Loa SAS S-350

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK52

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK52
  10.800.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK52

  . Amply PARAMAX SA-999 Air & Loa SAS S-350

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK51

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK51
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK51

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano & Loa PARAMAX P-1000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK50

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK50
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK50

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New & Loa PARAMAX D-1000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK60

  BỘ ÂM THANH MK60
  5.300.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK60

  .  Amply ARIRANG SPA-306XG Digital & Loa PARAMAX P-800

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  .  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12,24 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK49

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK49
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK49

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New & Loa PARAMAX K-850 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK48

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK48
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK48

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano New & Loa PARAMAX K-850 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK47

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK47
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK47

  . Amply PARAMAX SA-999 Air & Loa PARAMAX P-1000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK46

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK46
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK46

  . Amply PARAMAX SA-888 Air & Loa PARAMAX P-1000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK45

  BỘ ÂM THANH MK45
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK45

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR, Loa PARAMAX P-2000 New, PARAMAX Sub-1000 New & Micro PARAMAX PRO-9000

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24,36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK43

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK43
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK43

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New & Loa PARAMAX D-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK42

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK42
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK42

  . Amply PARAMAX SA-999 Air & Loa PARAMAX D-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK41

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK41
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK41

  . Amply PARAMAX SA-888 Air & Loa PARAMAX D-1000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK40

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK40
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK40

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano New & Loa PARAMAX D-1000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK39

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK39
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK39

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano & Loa PARAMAX D-1000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK38

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK38
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK38

  . Amply PARAMAX SA-888 Air & Loa PARAMAX F-850 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK37

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK37
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK37

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano New & Loa PARAMAX F-850 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK36

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK36
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK36

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New & Loa PARAMAX F-1050 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH  36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK35

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK35
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK35

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New & Loa PARAMAX P-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG
    

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK34

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK34
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK34

  . Amply PARAMAX SA-999 Air Max & Loa PARAMAX F-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK33

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK33
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK33

  . Amply PARAMAX SA-999 Air & Loa PARAMAX F-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK31

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK31
  Liên hệ

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK31

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR & Loa PARAMAX P-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH  36 & 60 THÁNG

 • 1 2