• ÂM THANH KARAOKE
 • BỘ ÂM THANH MK62

  BỘ ÂM THANH MK62
  14.350.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK62

  . Amply GUINNESS SPA-680D, Loa GUINNESS 705II & Micro GUINNESS MU-116

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . HÀNG CHÍNH HÃNG

  . BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 & 24 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK61

  BỘ ÂM THANH MK61
  21.800.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK61

  . Amply JARGUAR SUHYOUNG PA-600A, Loa JARGUAR SUHYOUNG SS-660, Loa Sub GUINNESS SB-1800 III & Micro GUINNESS MU-1182

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . HÀNG CHÍNH HÃNG

  . BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 & 24 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK59

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK59
  16.350.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK59

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ), Loa PARAMAX D-1000 New, PARAMAX Sub-1000 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24,36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK58

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK58
  13.400.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK58

  . Amply PARAMAX SA-999 Air, Loa PARAMAX D-2000 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK57

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK57
  13.350.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK57

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ), Loa PARAMAX F-2000 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24-, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK56

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK56
  10.250.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK56

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ), Loa SAS S-300 & Micro SENNHEISER EM-3732

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK55

  BỘ ÂM THANH MK55
  12.450.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK55

  . Amply JARGUAR SUHYOUNG PA-203 GOLD BLUETOOTH, Loa JARGUAR KM-88O PRO

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . HÁNG NHẬP KHẨU.

  . MADE IN KOREA

  . CÔNG TY CỔ PHẦN KOMI VIỆT NAM NHẬP KHẨU, PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH

 • BỘ ÂM THANH MK54

  BỘ ÂM THANH MK54
  18.900.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK54

  . Amply JARGUAR SUHYOUNG KMS-203 GOLD CLASSIC, Loa JBL KI82 & Micro CA SOUND M8

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . CÔNG TY TNHH MTV KOMI SOUND VIỆT NAM, CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CA SOUND & CT TNHH ĐẦU TƯ BA SAO PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 12 & 24 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK53

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK53
  8.550.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK53

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano ( 2016 ) & Loa SAS S-350

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK52

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK52
  9.500.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK52

  . Amply PARAMAX SA-999 Air & Loa SAS S-350

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK51

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK51
  6.950.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK51

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano ( 2016 ) & Loa PARAMAX P-850 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK50

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK50
  8.150.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK50

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX P-850 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK60

  BỘ ÂM THANH MK60
  4.250.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK60

  .  Amply ARIRANG SPA-306XG Digital & Loa PARAMAX P-800

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  .  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12,24 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK49

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK49
  6.950.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK49

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX K-850 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK48

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK48
  6.150.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK48

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX K-850 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK47

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK47
  9.400.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK47

  . Amply PARAMAX SA-999 Air & Loa PARAMAX P-1000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK46

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK46
  8.400.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK46

  . Amply PARAMAX SA-888 Air & Loa PARAMAX P-1000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK45

  BỘ ÂM THANH MK45
  17.950.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK45

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR, Loa PARAMAX P-2000 New, PARAMAX Sub-1000 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24,36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK44

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK44
  12.250.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK44

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ), Loa PARAMAX K-2000 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK43

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK43
  9.100.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK43

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX D-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK42

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK42
  10.200.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK42

  . Amply PARAMAX SA-999 Air & Loa PARAMAX D-2000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK41

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK41
  8.300.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK41

  . Amply PARAMAX SA-888 Air & Loa PARAMAX D-1000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK40

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK40
  7.800.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK40

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX D-1000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK39

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK39
  7.700.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK39

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano ( 2016 ) & Loa PARAMAX D-1000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK38

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK38
  7.800.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK38

  . Amply PARAMAX SA-888 Air & Loa PARAMAX F-850 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK37

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK37
  7.300.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK37

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX F-850 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK36

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK36
  9.000.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK36

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX F-1050 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH  36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK35

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK35
  9.500.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK35

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX P-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG
    

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK34

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK34
  9.850.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK34

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano ( 2016 ) & Loa PARAMAX F-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK33

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK33
  10.800.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK33

  . Amply PARAMAX SA-999 Air & Loa PARAMAX F-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK32

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK32
  10.100.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK32

  . Amply PARAMAX SA-999 PIANO New ( 2018 ) & Loa PARAMAX FX-1500 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK31

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK31
  10.250.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK31

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR & Loa PARAMAX P-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH  36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK30

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK30
  7.250.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK30

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX K-1000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK29

  BỘ ÂM THANH MK29
  9.000.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK29

  . Vang số liền công suất KIWI PD-6000 & Loa PARAMAX P-1000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . HÀNG CHÍNH HÃNG

  . BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12, 24 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK28

  BỘ ÂM THANH MK28
  18.100.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK28

  . Amply liền vang cơ CA SOUND KA-350, Loa JBL KI82 & Micro CA SOUND M9

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CA SOUND & CT TNHH ĐẦU TƯ BA SAO PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 12 & 24 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK27

  BỘ ÂM THANH MK27
  16.200.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK27

  . Amply JARGUAR SUHYOUNG PA-503AB, Loa JARGUAR SUHYOUNG SS-660 & Micro GUINNESS MU-116

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . HÀNG CHÍNH HÃNG

  . BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 & 24 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK26

  BỘ ÂM THANH MK26
  21.300.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK26

  . Amply JARGUAR SUHYOUNG PA-600A, Loa JARGUAR SUHYOUNG SS-660, Micro GUINNESS MU-116 & Loa Sub GUINNESS SB-1800 III

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . HÀNG CHÍNH HÃNG

  .  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 & 24 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK25

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK25
  10.300.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK24

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano ( 2016 ), Loa PARAMAX K-1000 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK24

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK24
  10.900.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK24

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano ( 2106 ), Loa PARAMAX D-1000 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK23

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK23
  8.950.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK23

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX K-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • 1 2