• ÂM THANH KARAOKE
 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK16

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK16
  14.000.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK16

  . Amply liền vang cơ CA SOUND KA-350, Loa PARAMAX PRO-C10 & Micro CA SOUND M9

  . CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CA SOUND & CT TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 12, 24 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK15

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK15
  19.100.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK15

  . Amply PARAMAX SA-888 AIR, Loa PARAMAX SUB-2000 New, Loa PARAMAX FX-1500 & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24- 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK14

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK14
  19.100.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK14

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR, Loa PARAMAX SUB-1000 New, Loa PARAMAX F-2000 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24- 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK13

  BỘ ÂM THANH MK13
  15.650.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK13

  . Amply JARGUAR SUHYOUNG PA-203 GOLD BLUETOOTH, Loa JBL Ki08 & Micro MISOUND M5 PLUS

  . HÀNG NHẬP KHẨU

  .  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12, 24 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK12

  BỘ ÂM THANH MK12
  11.900.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK12

  . Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000, Amply GUINNESS SPA-390D, Loa GUINNESS KS-103G & Micro GUINNESS MU-116

  . HÀNG NHẬP KHẨU

  .  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 & 24 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK11

  BỘ ÂM THANH MK11
  16.600.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK11

  . Amply BOSTON AUDIO PA-1100N, Loa BOSE 301 V & Micro MISOUND M5 PLUS

  . HÀNG NHẬP KHẨU

  .  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12, 24 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK10

  BỘ ÂM THANH MK10
  4.400.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK10

  .  Amply ARIRANG PA-203 ECO & Loa PARAMAX P-800

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  .  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK9

  BỘ ÂM THANH MK9
  6.250.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK9

  . Đầu Karaoke ARIRANG AK-36, Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000, Amply ARIRANG PA-203III EV & Loa PARAMAX P-800

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  .  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12,24 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK8

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK8
  11.000.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK8

  . Amply PARAMAX SA-888 PIANO ( 2016 ), Loa PARAMAX F-850 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24- 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK7

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK7
  11.400.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK7

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR & Loa PARAMAX FX-1500 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK6

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK6
  10.200.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK6

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR & Loa PARAMAX F-1050 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK5

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK5
  10.400.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK5

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX F-2000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK4

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK4
  13.600.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK4

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ), Loa PARAMAX P-2000 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24- 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK3

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK3
  14.600.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK3

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR, Loa PARAMAX F-2000 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM )  BẢO HÀNH 24- 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK2

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK2
  20.150.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK2

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR, Loa PARAMAX SUB-2000 New, Loa PARAMAX FX-1500 & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 24- 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK1

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK1
  7.200.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK1

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano ( 2017 ) & Loa PARAMAX P-850

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG