• ĐIỆN LẠNH
 • Tủ mát Sanaky VH - 288K

  Tủ mát Sanaky VH - 288K
  Tủ mát Sanaky VH - 288K
  8.400.000 ₫

   TỦ MÁT SANAKY

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PH

 • Tủ đông Sanaky VH-302K

  Tủ đông Sanaky VH-302K
  Tủ đông Sanaky VH-302K
  6.850.000 ₫

   TỦ MÁT SANAKY 

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ mát Sanaky inverter...

  Tủ mát VH 408W3
  Tủ mát Sanaky inverter VH 408W3
  9.250.000 ₫

   TỦ MÁT SANAKY

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ mát Sanaky inverter...

  Tủ mát VH 358W3
  Tủ mát Sanaky inverter VH 358W3
  8.650.000 ₫

   TỦ MÁT SANAKY

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ mát Sanaky inverter...

  Tủ mát VH 408K3
  Tủ mát Sanaky inverter VH 408K3
  8.650.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 308 LIT

  SANAKY VH-308K (1 CỬA)
  SANAKY 308 LIT
  7.250.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 308 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 230 LIT

  SANAKY 230HY
  SANAKY 230 LIT
  5.650.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 230 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 1500 LIT

  SANAKY 1520HP
  SANAKY 1500 LIT
  29.500.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 1500 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT MINI LC-50

  TỦ MÁT MINI LC-50
  TỦ MÁT MINI LC-50
  3.290.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 50 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT ALASKA LC-1416...

  TỦ MÁT ALASKA LC-1416 140L
  TỦ MÁT ALASKA LC-1416 140L
  6.030.000 ₫

  TỦ MÁT ALASKA LC-1416 140L

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

   

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

   

 • TỦ MÁT SL-12C

  TỦ MÁT SL-12C
  TỦ MÁT SL-12C
  24.500.000 ₫

  TỦ MÁT ALASKA 1200 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-450B

  TỦ MÁT LC-450B
  TỦ MÁT LC-450B
  8.180.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 350 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT SL-8C

  TỦ MÁT SL-8C
  TỦ MÁT SL-8C
  19.800.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 800 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-533DB

  TỦ MÁT LC-533DB
  TỦ MÁT LC-533DB
  7.580.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 350 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-433DB

  TỦ MÁT LC-433DB
  TỦ MÁT LC-433DB
  7.260.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 300 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-743DB

  TỦ MÁT LC-743DB
  TỦ MÁT LC-743DB
  9.460.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 450 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ