• DIEN GIA DUNG
 • HITACHI 1,8 LIT KV180YS

  HITACHI 1,8 LIT KV180YS
  17.800.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1,8 LIT SẢN XUẤT TẠI NHẬT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 1,8 LIT KG18YS

  HITACHI 1,8 LIT KG18YS
  13.200.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1,8 LIT SẢN XUẤT TẠI NHẬT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 1,8 LIT JHE18Y

  HITACHI 1,8 LIT JHE18Y
  7.000.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 1,8 LIT GHE18Y

  HITACHI 1,8 LIT GHE18Y
  6.300.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 1,8 LIT DMD18Y

  HITACHI 1,8 LIT DMD18Y
  3.150.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 1 LIT DMD10Y

  HITACHI 1 LIT DMD10Y
  2.800.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 1,8 LIT XMC18Y

  HITACHI 1,8 LIT XMC18Y
  2.550.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 1,8 LIT VMC18Y

  HITACHI 1,8 LIT VMC18Y
  2.350.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 1 LIT XMC10Y

  HITACHI 1 LIT XMC10Y
  2.250.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 1,8 LIT PMA18Y

  HITACHI 1,8 LIT PMA18Y
  2.150.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 1 LIT VMC10Y

  HITACHI 1 LIT VMC10Y
  2.050.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 1,8 LIT ZMA18Y

  HITACHI 1,8 LIT ZMA18Y
  2.000.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 1 LIT PMA10Y

  HITACHI 1 LIT PMA10Y
  1.850.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI 1 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI SHARP KSH-555V 5 LIT

  NỒI SHARP KSH-555V 5 LIT
  1.850.000 ₫

  NỒI SHARP KSH-555V 5 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI SHARP KS-COM18V-G.W...

  NỒI SHARP KS-COM18V-G.W 1,8 LIT
  1.650.000 ₫

  NỒI SHARP KS-COM18V-G.W 1,8 LIT

  • Dung tích 1,8L
  • Nhiều chế độ nấu
  • Hẹn giờ nấu
  • Có xửng hấp
  • Nắp trong cải tiến
 • NỒI SHARP KS-COM19V-G.W...

  NỒI SHARP KS-COM19V-G.W 1,8 LIT
  1.650.000 ₫

  NỒI SHARP KS-COM19V-G.W 1,8 LIT

  • Dung tích 1,8L
  • Nhiều chế độ nấu
  • Hẹn giờ nấu
  • Có xửng hấp
  • Nắp trong cải tiến
 • NỒI SHARP KS-ZT18V 1,8...

  NỒI SHARP KS-ZT18V 1,8 LIT
  1.650.000 ₫

  NỒI SHARP KS-ZT18V 1,8 LIT

  • Dung tích 1,8L
  • Nhiều chế độ nấu
  • Hẹn giờ nấu
  • Tay cầm nồi không nóng
  • Màn hình LCD
 • SHARP 2.2 LIT

  SHARP KS-R23SRV
  1.350.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 2.2 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SHARP 2.2 LIT

  SHARP KS-R231STV
  1.350.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 2.2 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SHARP 1,8 LIT

  SHARP KS-NR181STV
  1.100.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SHARP 2.2 LIT

  SHARP KS-231EV-LB
  1.050.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 2.2 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SHARP 1,8 LIT

  SHARP KS-N191ETV
  1.000.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SHARP 1,8 LIT

  SHARP KS-N192ETV
  1.000.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SHARP 1,8 LIT

  SHARP KS-N181ETV
  1.000.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SHARP 1,8 LIT

  SHARP KS-N19ETV
  1.000.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TK-RC28AS 2.8 LIT
  990.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TK-RC28AS 2.8  LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18A1...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18A1 1.8 LIT
  990.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18A1 1.8  LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18A2...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18A2 1.8 LIT
  990.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18A2 1.8  LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE608...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE608 1.8 LIT
  990.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE608 1.8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18B1...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18B1 1.8 LIT
  980.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18B1 1.8  LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18B2...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18B2 1.8 LIT
  980.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18B2 1.8  LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SHARP 1 LIT

  SHARP KS-11ETV
  900.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 1 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE618...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE618 1.8 LIT
  890.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE618 1.8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SHARP 1,8 LIT

  SHARP KS-N19EV
  850.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SHARP 1,8 LIT

  SHARP KS-N18EV
  850.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18C...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18C 1.8 LIT
  765.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18C 1.8  LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE606...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE606 0.8 LIT
  660.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE606 0.8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SHARP 1,8 LIT

  SHARP KSH-N317V
  650.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP 1,8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE610...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE610 1 LIT
  590.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE610 1 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN SHARP...

  NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-D06V
  Liên hệ

   NỒI CƠM ĐIỆN SHARP KSH-D06V

  HÀNG CHÍNH HÃNG MÓI 100%

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

 • 1 2