• BẾP MALLOCA
 • -15%

  MÁY PHA CAFE TEKA

  TEKA CML 45
  53.379.150 ₫

  MÁY PHA CAFE TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA VRTC 95 4I
  45.525.150 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA

  TEKA HL 940
  34.501.500 ₫

  LÒ NƯỚNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY RỬA CHÉN TEKA

  TEKA DW8 80 FI
  34.211.650 ₫

  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA

  TEKA HKL 970 SC
  33.744.150 ₫

  LÒ HẤP TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA IRS 943
  31.406.650 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  TEKA 38 LIT

  TEKA MCL 32 BIS
  29.069.150 ₫

  LÒ VI SÓNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA DQ2 90

  MÁY HÚT MÙI TEKA DQ2 90
  28.134.150 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA DPL 90...

  MÁY HÚT MÙI TEKA DPL 90 IHOOD
  28.134.150 ₫

   MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA HL 45.15

  TEKA HL 45.15
  27.666.650 ₫

  LÒ NƯỚNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA

  TEKA CC 40
  27.199.150 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY RỬA CHÉN TEKA

  TEKA DW8 60 S
  26.170.650 ₫

  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA IR 831
  25.422.650 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA

  TEKA HL 870
  25.329.150 ₫

  LÒ NƯỚNG TEKA

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG - LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA DHC 90

  MÁY HÚT MÙI TEKA DHC 90
  24.394.150 ₫

   MÁY HÚT MÙI TEKA

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

   

 • -15%

  TEKA 38 LIT

  TEKA MWL 32 BIS
  23.459.150 ₫

  LÒ VI SÓNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  CHẬU RỬA TEKA

  TEKA ISINK 95 DX
  23.459.150 ₫

  CHẬU RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA DF 90...

  MÁY HÚT MÙI TEKA DF 90 GLASS
  23.178.650 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP GAS TEKA

  TEKA CGW LUX 86 TC 3G AI AL TR
  23.085.150 ₫

  BẾP GAS TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA IRF 641
  22.440.000 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY RỬA CHÉN TEKA

  TEKA DW9 55 S
  22.430.650 ₫

  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA DU 90

  MÁY HÚT MÙI TEKA DU 90
  22.430.650 ₫

   MÁY HÚT MÙI TEKA

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

   

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA

  TEKA HKL 840
  21.972.500 ₫

  LÒ NƯỚNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA

  TEKA HL 850
  21.682.650 ₫

  LÒ NƯỚNG TEKA

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG - LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY RỬA CHÉN TEKA

  TEKA DW8 59 FI
  21.682.650 ₫

  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA DG3 90...

  MÁY HÚT MÙI TEKA DG3 90 ISLAND
  21.486.300 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP GAS TEKA

  TEKA CGW LUX 86 TC 2G AI AL TR
  21.411.500 ₫

  BẾP GAS TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  TEKA 22 LIT

  TEKA MWL 22 EGL/EGR
  21.121.650 ₫

  LÒ VI SÓNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA TEKA...

  MÁY HÚT MÙI TEKA TEKA DVT 985
  21.121.650 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA IRS 641

  TEKA IRS 641
  20.373.650 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA IRS 631
  19.719.150 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ CANZY CZ BM720T

  BẾP TỪ CANZY CZ BM720T
  18.384.000 ₫

  BẾP ĐIỆN - TỪ CANZY
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

   

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA DVT 785

  MÁY HÚT MÙI TEKA DVT 785
  19.251.650 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  CHẬU RỬA TEKA

  TEKA FRAME 2B 1/2D
  19.251.650 ₫

  CHẬU RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY RỬA CHÉN TEKA

  TEKA LP8 850
  19.251.650 ₫

  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA IR 720
  18.232.500 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  TEKA 22 LIT MWS 22 EGL

  TEKA MWS 22 EGL
  17.849.150 ₫

  LÒ VI SÓNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TEKA TR 831 HZ

  BẾP ĐIỆN TEKA TR 831 HZ
  16.736.500 ₫

   BẾP ĐIỆN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA IR 721
  16.540.150 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP GAS TEKA

  TEKA VR 90 4G AI AL TR
  16.362.500 ₫

  BẾP GAS TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • 1 2 3 4