• ĐIỆN LẠNH
 • TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL...

  TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL SDC-1500AY
  34.000.000 ₫

   GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL...

  TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL MPM-1203 ( 1044 LÍT )
  32.000.000 ₫

   GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 1500 LIT

  SANAKY 1520HP
  29.500.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 1500 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL...

  TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL SDC-1000AY ( 955 LÍT )
  27.000.000 ₫

   GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT SANDEN SPS-0903...

  TỦ MÁT SANDEN SPS-0903 810L
  26.400.000 ₫

   GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL...

  TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL MPM-0753 ( 680 LÍT )
  25.000.000 ₫
 • TỦ MÁT SL-12C

  TỦ MÁT SL-12C
  24.500.000 ₫

  TỦ MÁT ALASKA 1200 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 1200 LIT

  SANAKY 1209HP
  23.100.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 1200 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 1000 LIT

  SANAKY 1009HP
  20.900.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 1000 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ Mát Thái Lan Sanden...

  Tủ Mát Thái Lan Sanden Intercool SPA -0903A
  20.000.000 ₫

   GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT SL-8C

  TỦ MÁT SL-8C
  19.800.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 800 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 800 LIT

  SANAKY 8009HP
  18.500.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 800 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 600 LIT

  SANAKY VH-6009HP
  16.500.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 600 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL...

  TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL SPS-0403.
  14.300.000 ₫

   GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-743DB

  TỦ MÁT LC-743DB
  9.460.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 450 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL...

  TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL SPA-0353 (340 LÍT )
  9.400.000 ₫

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-743H

  TỦ MÁT LC-743H
  9.370.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 450 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ mát Sanaky inverter...

  Tủ mát VH 408W3
  9.250.000 ₫

   TỦ MÁT SANAKY

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-643DB

  TỦ MÁT LC-643DB
  8.900.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 400 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ mát Sanaky inverter...

  Tủ mát VH 408K3
  8.650.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ mát Sanaky inverter...

  Tủ mát VH 358W3
  8.650.000 ₫

   TỦ MÁT SANAKY

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-633H

  TỦ MÁT LC-633H
  8.540.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 400 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL...

  TỦ MÁT SANDEN INTERCOOL SPA-0303 ( 290 LÍT )
  8.400.000 ₫

   GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • Tủ mát Sanaky VH - 288K

  Tủ mát Sanaky VH - 288K
  8.400.000 ₫

   TỦ MÁT SANAKY

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PH

 • TỦ MÁT LC-450B

  TỦ MÁT LC-450B
  8.180.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 350 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT CỬA KÍNH...

  TỦ MÁT CỬA KÍNH SPA-0253(270LIT)
  7.900.000 ₫

   GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

   

 • TỦ MÁT LC-533H

  TỦ MÁT LC-533H
  7.860.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 350 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 350 LIT

  SANAKY VH-358K (1 CỬA)
  7.800.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 350 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-433H

  TỦ MÁT LC-433H
  7.580.000 ₫

  TỦ MÁT ALASKA 140 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-533DB

  TỦ MÁT LC-533DB
  7.580.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 350 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-433DB

  TỦ MÁT LC-433DB
  7.260.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 300 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 308 LIT

  SANAKY VH-308K (1 CỬA)
  7.250.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 308 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-333H

  TỦ MÁT LC-333H
  7.170.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 270 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ đông Sanaky VH-302K

  Tủ đông Sanaky VH-302K
  6.850.000 ₫

   TỦ MÁT SANAKY 

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 258 LIT

  SANAKY VH-258W (2 CỬA)
  6.800.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 258 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 200 LIT

  SANAKY VH-258K (1 CỬA)
  6.700.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 200 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ MÁT LC-233B

  TỦ MÁT LC-233B
  6.490.000 ₫

   TỦ MÁT ALASKA 200 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 218 LIT

  SANAKY 218W
  6.300.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 218 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 308 LIT

  SANAKY VH-308W (2 CỬA)
  6.250.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 308 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • SANAKY 218 LIT

  SANAKY VH-218K (1 CỬA)
  6.100.000 ₫

  TỦ MÁT SANAKY 218 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • 1 2