• ÂM THANH KARAOKE
 • ABCD

  ABCD
  Liên hệ
 • BỘ ÂM THANH MK60

  BỘ ÂM THANH MK60
  4.250.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK60

  .  Amply ARIRANG SPA-306XG Digital & Loa PARAMAX P-800

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  .  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12,24 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK10

  BỘ ÂM THANH MK10
  4.300.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK10

  .  Amply ARIRANG PA-203 ECO & Loa PARAMAX P-800

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  .  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK9

  BỘ ÂM THANH MK9
  6.150.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK9

  . Đầu Karaoke ARIRANG AK-36, Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000, Amply ARIRANG PA-203III EV & Loa PARAMAX P-800

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  .  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12,24 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK48

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK48
  6.900.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK48

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX K-850 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK51

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK51
  7.100.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK51

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano ( 2016 ) & Loa PARAMAX P-850 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK1

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK1
  7.100.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK1

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano ( 2016 ) & Loa PARAMAX P-850

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK30

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK30
  7.600.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK30

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX K-1000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK49

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK49
  7.600.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK49

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX K-850 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK37

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK37
  7.650.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK37

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX F-850 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK39

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK39
  7.800.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK39

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano ( 2016 ) & Loa PARAMAX D-1000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK40

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK40
  8.000.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK40

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX D-1000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK38

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK38
  8.000.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK38

  . Amply PARAMAX SA-888 Air & Loa PARAMAX F-850 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK50

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK50
  8.150.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK50

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX P-850 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK46

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK46
  8.500.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK46

  . Amply PARAMAX SA-888 Air & Loa PARAMAX P-1000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK41

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK41
  8.500.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK41

  . Amply PARAMAX SA-888 Air & Loa PARAMAX D-1000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK53

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK53
  8.550.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK53

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano ( 2016 ) & Loa SAS S-350

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK21

  BỘ ÂM THANH MK21
  8.700.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK21

  . Amply liền vang cơ CA SOUND KA-350, Loa ARIRANG S-1010

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CA SOUND & CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN ( MASECO ) PHÂN PHÔI ,  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK20

  BỘ ÂM THANH MK20
  8.900.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK20

  . Amply liền vang số chỉnh cơ KIWI PD-8000 & Loa ARIRANG AULUX SERIES1

  . TẶNG KÈM ĐẦU KARAOKE PARAMAX LS-3000

  . HÀNG  MỚI 100%

  . BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  . SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN ( MASECO ) & Công ty cổ phần công nghệ Kiwi Việt Nam PHÂN PHỐI, BẢO HÀNH
   

 • BỘ ÂM THANH MK29

  BỘ ÂM THANH MK29
  9.000.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK29

  . Vang số liền công suất KIWI PD-6000 & Loa PARAMAX P-1000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . HÀNG CHÍNH HÃNG

  . BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12, 24 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK23

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK23
  9.150.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK23

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX K-2000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK47

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK47
  9.400.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK47

  . Amply PARAMAX SA-999 Air & Loa PARAMAX P-1000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK52

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK52
  9.500.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK52

  . Amply PARAMAX SA-999 Air & Loa SAS S-350

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK36

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK36
  9.650.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK36

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX F-1050 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH  24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK43

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK43
  9.850.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK43

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX D-2000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK34

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK34
  9.900.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK34

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano ( 2016 ) & Loa PARAMAX F-2000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24-, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK35

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK35
  9.950.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK35

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX P-2000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH  24, 36 & 60 THÁNG
    

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK5

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK5
  10.200.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK5

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ) & Loa PARAMAX F-2000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24-, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK6

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK6
  10.300.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK6

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR & Loa PARAMAX F-1050 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK42

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK42
  10.400.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK42

  . Amply PARAMAX SA-999 Air & Loa PARAMAX D-2000 New

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK56

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK56
  10.500.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK56

  . Amply PARAMAX SA-999 Piano New ( 2018 ), Loa SAS S-300 & Micro SENNHEISER EM-3732

  . Tặng kèm Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK31

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK31
  10.550.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK31

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR & Loa PARAMAX P-2000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH  24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK25

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK25
  10.550.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK24

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano ( 2016 ), Loa PARAMAX K-1000 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . Tặng kèm đầu karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK32

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK32
  10.700.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK32

  . Amply PARAMAX SA-999 PIANO New ( 2018 ) & Loa PARAMAX FX-1500 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK8

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK8
  10.750.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK8

  . Amply PARAMAX SA-888 PIANO ( 2016 ), Loa PARAMAX F-850 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24- 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK33

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK33
  10.800.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK33

  . Amply PARAMAX SA-999 Air & Loa PARAMAX F-2000 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24-, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK24

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK24
  11.100.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK24

  . Amply PARAMAX SA-888 Piano ( 2106 ), Loa PARAMAX D-1000 New & Micro PARAMAX PRO-8000 New

  . Tặng kèm đầu karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH PARAMAX MK7

  BỘ ÂM THANH PARAMAX MK7
  11.250.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH PARAMAX MK7

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR & Loa PARAMAX FX-1500 New

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH 24, 36 & 60 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK12

  BỘ ÂM THANH MK12
  11.900.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK12

  . Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000, Amply GUINNESS SPA-390D, Loa GUINNESS KS-103G & Micro GUINNESS MU-116

  . HÀNG NHẬP KHẨU

  .  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 & 24 THÁNG

 • BỘ ÂM THANH MK55

  BỘ ÂM THANH MK55
  12.450.000 ₫

  . BỘ ÂM THANH MK55

  . Amply JARGUAR SUHYOUNG PA-203 GOLD BLUETOOTH, Loa JARGUAR KM-88O PRO

  . TẶNG KÈM Đầu Karaoke PARAMAX LS-3000

  . HÁNG NHẬP KHẨU.

  . MADE IN KOREA

  . CÔNG TY CỔ PHẦN KOMI VIỆT NAM NHẬP KHẨU, PHÂN PHÔI &  BẢO HÀNH

 • 1 2