• BAN HANG TRA GOP
 • Tivi Sony 32 inch...

  Tivi Sony 32 inch KDL-32R300E
  5.600.000 ₫

  Tivi Sony 32 inch KDL-32R300E

  Độ phân giải: HD

  Tần số quét: 100Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Component

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Internet Tivi Sony 32...

  Internet Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D
  7.000.000 ₫

   Internet Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D

  HÀNG CHÍNH HÃNG 100%
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
 • Internet Tivi Sony 32...

  Internet Tivi Sony 32 inch KDL-32W610E
  7.500.000 ₫

  Internet Tivi Sony 32 inch KDL-32W610E

  Độ phân giải: HD

  Tần số quét: 100Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Component

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Tivi Sony 40 inch...

  Tivi Sony 40 inch KDL-40R350E
  7.800.000 ₫

  Tivi Sony 40 inch KDL-40R350E

  Độ phân giải: FHD

  Tần số quét: 100Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Component..

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Smart Tivi 32 inch...

  Smart Tivi 32 inch KDL-32W610F
  8.050.000 ₫

  Smart Tivi 32 inch KDL-32W610F

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Internet Tivi Sony 40...

  Internet Tivi Sony 40 inch KDL-40W650D
  8.800.000 ₫

  Internet Tivi Sony 40 inch KDL-40W650D

  Độ phân giải: Full HD

  Tần số quét: 200 Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN

  Bảo hành: 24 tháng

 • Internet Tivi Sony 40...

  Internet Tivi Sony 40 Inch KDL-40W660E
  9.000.000 ₫

  Internet Tivi Sony 40 Inch KDL-40W660E

  Độ phân giải: HD

  Tần số quét: 100Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Component

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Internet Tivi Sony 43...

  Internet Tivi Sony 43 inch KDL-43W750E
  10.000.000 ₫

  Internet Tivi Sony 43 inch KDL-43W750E

  Độ phân giải: Full HD

  Tần số quét: 200 Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN

  Bảo hành: 24 tháng

 • Smart Tivi Sony 43 inch...

  Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660F
  10.000.000 ₫

  Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660F

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Internet Tivi Sony 48...

  Internet Tivi Sony 48 inch KDL-48W650D
  11.300.000 ₫

  Internet Tivi Sony 48 inch KDL-48W650D

  Độ phân giải: Full HD

  Tần số quét: 200 Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Internet Tivi Sony 4K 43...

  Internet Tivi Sony 4K 43 inch KD 43X7000E
  11.700.000 ₫

  TV, 43"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Android Tivi Sony 43...

  Android Tivi Sony 43 inch KDL-43W800F
  11.750.000 ₫

  Android Tivi Sony 43 inch KDL-43W800F

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Internet Tivi Sony 49...

  Internet Tivi Sony 49 inch KDL-49W660E
  12.500.000 ₫

  Internet Tivi Sony 49 inch KDL-49W660E

  Độ phân giải: HD

  Tần số quét: 100Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Component

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Smart Tivi Sony 4K 43...

  Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD 43X7500E
  12.800.000 ₫

  Smart TV, 43"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Smart Tivi Sony 4K 43...

  Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000F
  12.850.000 ₫

  Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000F

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BH CHÍNH HÃNG

 • Android Tivi Sony 43...

  Android Tivi Sony 43 inch KD-43X7500F
  13.300.000 ₫

  Android Tivi Sony 43 inch KD-43X7500F

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Android Tivi Sony 43...

  Android Tivi Sony 43 inch KD-43X8000E
  13.500.000 ₫

  Android Tivi Sony 43 inch KD-43X8000E

  Độ phân giải: 4K UHD

  Tần số quét: 200Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Internet Tivi Sony 49...

  Internet Tivi Sony 49 inch KDL-49W750E
  13.500.000 ₫

  Internet Tivi Sony 49 inch KDL-49W750E

  Độ phân giải: Full HD

  Tần số quét: 200 Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Smart Tivi Sony 50 inch...

  Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660F
  13.700.000 ₫

  Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660F

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Internet Tivi Sony 4K 49...

  Internet Tivi Sony 4K 49 inch KD 49X7000E
  14.800.000 ₫

  TV, 49"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Android Tivi Sony 49...

  Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F
  15.600.000 ₫

  Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Android Tivi Sony 43...

  Android Tivi Sony 43 inch 4K KD-43X8500F
  15.600.000 ₫

  Android Tivi Sony 43 inch 4K KD-43X8500F

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Smart Tivi Sony 4K 49...

  Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500E
  16.800.000 ₫

  Smart TV 49"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • internet Tivi Sony 4K 55...

  internet Tivi Sony 4K 55 inch KD 55X7000E
  17.200.000 ₫

  TV, 55"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Android Tivi Sony 49...

  Android Tivi Sony 49 inch KD-49X7500F
  17.700.000 ₫

  Android Tivi Sony 49 inch KD-49X7500F

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Smart Tivi Sony 4K 49...

  Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F
  17.850.000 ₫

  Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Android tivi Sony 49...

  Android tivi Sony 49 inch KD-49X8000E
  18.300.000 ₫

  Android tivi Sony 49 inch KD-49X8000E/S

  Độ phân giải: 4K UHD

  Tần số quét: 200Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Smart Tivi Sony 4K 55...

  Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000F
  20.000.000 ₫

  Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000F

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Android Tivi Sony 49...

  Android Tivi Sony 49 inch KD-49X8500F
  21.300.000 ₫

  Android Tivi Sony 49 inch KD-49X8500F

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Android Tivi Sony 4K 55...

  Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500F
  22.500.000 ₫

  Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500F

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Android Tivi Sony 4K 55...

  Android Tivi Sony 4K 55 inch KD 55X8000E
  24.500.000 ₫

  Smart TV 55"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Android Tivi Sony 4K 49...

  Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9000E
  25.000.000 ₫

  Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9000E

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Android Tivi Sony 49...

  Android Tivi Sony 49 inch KD-49X9000F
  25.000.000 ₫

  Android Tivi Sony 49 inch KD-49X9000F

 • Android Tivi Sony 4K 55...

  Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500E
  28.000.000 ₫

  Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500E

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Android Tivi Sony 55...

  Android Tivi Sony 55 inch KD-55X8500F
  29.000.000 ₫

  Android Tivi Sony 55 inch KD-55X8500F

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Internet Tivi Sony 4K 65...

  Internet Tivi Sony 4K 65 inch KD 65X7000E
  32.000.000 ₫

  TV, 65"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Android Tivi Sony 4K 55...

  Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000E
  32.300.000 ₫

  Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000E

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Smart Tivi 4K Sony 65...

  Smart Tivi 4K Sony 65 inch KD-65X7000F
  34.000.000 ₫

  Smart Tivi 4K Sony 65 inch KD-65X7000F

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Android Tivi Sony 55...

  Android Tivi Sony 55 inch KD-55X9000F
  35.600.000 ₫

  Android Tivi Sony 55 inch KD-55X9000F

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • Android Tivi Sony 4K 65...

  Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7500F
  39.000.000 ₫

  Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7500F

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

 • 1 2