Danh mục sản phẩm
 • LOA KÉO DI ĐỘNG
 • LOA KÉO KARAOKE

  PARAMAX DANSING HG 265
  LOA KÉO KARAOKE
  5.150.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE  DANSING HG 265

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC 

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH

 • LOA KÉO KARAOKE

  SAS CARA 66
  LOA KÉO KARAOKE
  5.450.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE SAS CARA 66

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC 

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH

 • LOA KÉO KARAOKE

  PARAMAX GO-300 NEW
  LOA KÉO KARAOKE
  5.200.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE PARAMAX GO-300 NEW

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC 

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH

 • LOA KÉO KARAOKE

  PARAMAX GO-300
  LOA KÉO KARAOKE
  5.000.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE PARAMAX GO-300

  . LINH KIỆN HÀN QUỐC 

  . LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH

 • LOA KÉO KARAOKE

  ACNOS CB39G
  LOA KÉO KARAOKE
  4.100.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE ACNOS CB39G

  . HÀNG MỚI 100%

  . Sản phẩm do CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SƠN CA/  SONCAMEDIA, PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH 12 THÁNG .

 • LOA DI ĐỘNG

  ACNOS KS360ME
  LOA DI ĐỘNG
  5.050.000 ₫

  . LOA DI ĐỘNG ACNOS KS360ME

  . HÀNG MỚI 100%

  . Sản phẩm do CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SƠN CA/  SONCAMEDIA, PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH 12 THÁNG .

 • LOA KÉO KARAOKE

  ACNOS KB39U
  LOA KÉO KARAOKE
  4.250.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE ACNOS KB39U

  . HÀNG MỚI 100%

  . Sản phẩm do CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SƠN CA/  SONCAMEDIA, PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH 12 THÁNG .

 • LOA KÉO KARAOKE

  ACNOS EB39
  LOA KÉO KARAOKE
  3.300.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE ACNOS EB39

  . HÀNG MỚI 100%

  . Sản phẩm do CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SƠN CA/  SONCAMEDIA, PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH 12 THÁNG .

 • LOA DI ĐỘNG

  MUSICWAVE MS-2302
  LOA DI ĐỘNG
  7.500.000 ₫

  . LOA ACTIVE MUSICWAVE MS-2302

  . ĐƠN VỊ TÍNH : BỘ

  . CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC 

  . CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV SÓNG NHẠC PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • LOA KÉO KARAOKE

  NANOMAX DK-3600
  LOA KÉO KARAOKE
  3.850.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE NANOMAX DK-3600

  . THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

  . HÀNG MỚI 100%

  . CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG lắp ráp,  phân phối & bảo hành 12 tháng.

 • LOA KÉO KARAOKE

  NANOMAX K-100
  LOA KÉO KARAOKE
  4.100.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE NANOMAX K-100

  . THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

  . HÀNG MỚI 100%

  . CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG lắp ráp,  phân phối & bảo hành 12 tháng.

 • LOA KÉO KARAOKE

  NANOMAX S-12F
  LOA KÉO KARAOKE
  1.950.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE NANOMAX S-12F

  . THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

  . HÀNG MỚI 100%

  . CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG lắp ráp,  phân phối & bảo hành 06 tháng.

 • LOA KÉO KARAOKE

  NANOMAX SK-15X7
  LOA KÉO KARAOKE
  4.600.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE NANOMAX SK-15X7

  . THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

  . HÀNG MỚI 100%

  . CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG lắp ráp,  phân phối & bảo hành 12 tháng.

 • LOA KÉO KARAOKE

  NANOMAX SK-15X5
  LOA KÉO KARAOKE
  4.350.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE NANOMAX SK-15X5

  . THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

  . HÀNG MỚI 100%

  . CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG lắp ráp,  phân phối & bảo hành 12 tháng.

 • LOA KÉO KARAOKE

  NANOMAX S-10B
  LOA KÉO KARAOKE
  1.550.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE NANOMAX S-10b

  . THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

  . HÀNG MỚI 100%

  . CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG lắp ráp,  phân phối & bảo hành 12 tháng.

 • LOA KÉO KARAOKE

  NANOMAX SK-18H5
  LOA KÉO KARAOKE
  6.000.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE NANOMAX SK-18H5

  . THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

  . HÀNG MỚI 100%

  . CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG lắp ráp,  phân phối & bảo hành 12 tháng.

 • LOA KÉO KARAOKE

  NANOMAX SK-18H8
  LOA KÉO KARAOKE
  6.200.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE NANOMAX SK-18H8

  . THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

  . HÀNG MỚI 100%

  . CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG lắp ráp,  phân phối & bảo hành 12 tháng.

 • LOA KÉO KARAOKE

  RONAMAX T15
  LOA KÉO KARAOKE
  3.000.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE RONAMAX T15

  . SẢN PHẨM DO DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ THÁI HOA LẮP RÁP, PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH

 • LOA KÉO KARAOKE

  RONAMAX T12
  LOA KÉO KARAOKE
  2.000.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE RONAMAX T12

  . SẢN PHẨM DO DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ THÁI HOA LẮP RÁP, PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH

 • LOA KÉO KARAOKE

  RONAMAX V8
  LOA KÉO KARAOKE
  1.300.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE RONAMAX V8

  ( KÈM 01 MICRO )

  . SẢN PHẨM DO DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ THÁI HOA LẮP RÁP, PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH

 • LOA KÉO KARAOKE

  RONAMAX KMR15
  LOA KÉO KARAOKE
  3.750.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE RONAMAX KMR15

  . SẢN PHẨM DO DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ THÁI HOA LẮP RÁP, PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH

 • LOA KÉO KARAOKE

  RONAMAX KR15
  LOA KÉO KARAOKE
  3.850.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE RONAMAX KR15

  . SẢN PHẨM DO DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ THÁI HOA LẮP RÁP, PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH

 • LOA KÉO RONAMAX MU-15

  LOA KÉO RONAMAX MU-15
  LOA KÉO RONAMAX MU-15
  3.850.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE RONAMAX MU-15

  . SẢN PHẨM DO DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ THÁI HOA LẮP RÁP, PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH

 • LOA KÉO KARAOKE

  RONAMAX MF-15
  LOA KÉO KARAOKE
  3.850.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE RONAMAX MF-15

  . SẢN PHẨM DO DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ THÁI HOA LẮP RÁO, PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH

 • LOA KÉO KARAOKE BASS 40...

  TN-15B
  LOA KÉO KARAOKE BASS 40 CALIANA TN-15B
  3.100.000 ₫

  . LOA KÉO KARAOKE CALIANA TN-15B

  . CÔNG TY TNHH GIA CÔNG LẮP RÁP ĐIỆN-ĐIỆN TỬ THUẬN AN PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH