• BAN HANG TRA GOP
 • HITACHI 9 KG SF-90XA

  HITACHI 9 KG SF-90XA
  6.050.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 8 KG SF-80XA

  HITACHI 8 KG SF-80XA
  5.600.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 10 KG SF-100XA

  HITACHI 10 KG SF-100XA
  6.150.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 11 KG SF-110XA

  HITACHI 11 KG SF-110XA
  7.750.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 12 KG SF-120XA

  HITACHI 12 KG SF-120XA
  8.650.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 10.5 KG S5500

  HITACHI 10.5 KG S5500
  57.950.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 8 KG W80MV

  HITACHI 8 KG W80MV
  24.650.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 7 KG W70PV

  HITACHI 7 KG W70PV
  22.150.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 8.5 KG W85SAE

  HITACHI 8.5 KG W85SAE
  17.750.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 8.5 KG W85TSP

  HITACHI 8.5 KG W85TSP
  13.950.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 14 KG SF-140XAV

  HITACHI 14 KG SF-140XAV
  11.550.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 13 KG SF-130XAV

  HITACHI 13 KG SF-130XAV
  10.750.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 11 KG SF-110XAV

  HITACHI 11 KG SF-110XAV
  8.900.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 12 KG SF-120XAV

  HITACHI 12 KG SF-120XAV
  9.600.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 10 KG SF-100XAV

  HITACHI 10 KG SF-100XAV
  8.350.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 24 KG SF-240XWV

  HITACHI 24 KG SF-240XWV
  20.950.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 20 KG SF-200XWV

  HITACHI 20 KG SF-200XWV
  18.950.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 18 KG SF-180XWV

  HITACHI 18 KG SF-180XWV
  16.950.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • TỔNG HỢP GIÁ MÁY GIẶT...

  TỔNG HỢP GIÁ MÁY GIẶT HITACHI
  Liên hệ

  MÁY GIẶT HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH 12 THÁNG

 • HITACHI 16 KG SF-160XTV

  HITACHI 16 KG SF-160XTV
  15.950.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 16 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 14 KG SF-140SV

  HITACHI 14 KG SF-140SV
  15.800.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 14 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 16 KG

  HITACHI SF-160KJS
  15.350.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 16 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 15 KG

  HITACHI SF-150XTV
  14.950.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 15 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 14 KG

  HITACHI SF-140XTV
  13.950.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 14 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 13 KG SF-130XTV

  HITACHI 13 KG SF-130XTV
  12.950.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 13 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 13 KG SF-130SS

  HITACHI 13 KG SF-130SS
  10.750.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 13 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 11 KG

  HITACHI SF-110SS
  9.900.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 11 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 11 KG SF-110S

  HITACHI 11 KG SF-110S
  9.100.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 11 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 10,5 KG

  HITACHI SF-105SS
  9.050.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 10,5 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 9,5KG SF-95S

  HITACHI 9,5KG SF-95S
  7.800.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 9,5 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 8,5 KG

  HITACHI SF-85PJS
  7.550.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 8,5 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 9 KG

  HITACHI SF-90P
  7.500.000 ₫

  MÁY GIẶT HITACHI 9 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 8 KG SF-80P

  HITACHI 8 KG SF-80P
  6.450.000 ₫
  • Loại sản phẩm: Máy giặt lồng đứng
  • Khối lượng giặt: 8.0 kg
  • Màn lọc vải: Kháng khuẩn
  • Cảm biến Eco thông minh: Có
  • Lắp ráp: Thái Lan