• BAN HANG TRA GOP
 • PANASONIC 14 KG FS14V5SRV

  PANASONIC 14 KG FS14V5SRV
  13.150.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 14 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 16 KG FS16V5SRV

  PANASONIC 16 KG FS16V5SRV
  15.100.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 16 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 13,5 KG...

  PANASONIC 13,5 KG F135A5WRV
  10.250.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 13,5 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 12,5 KG...

  PANASONIC 12,5 KG F125A5WRV
  9.300.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 12,5 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 11,5 KG...

  PANASONIC 11,5 KG F115V5WRV
  10.150.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 11.5 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 11,5 KG...

  PANASONIC 11,5 KG F115A5WRV
  8.400.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 11.5 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 10 KG F100V5LRV

  PANASONIC 10 KG F100V5LRV
  8.350.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 10 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 10 KG F100X5LRV

  PANASONIC 10 KG F100X5LRV
  7.450.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 10 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 10 KG F100A4GRV

  PANASONIC 10 KG F100A4GRV
  6.550.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 10 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 10 KG F100A4HRV

  PANASONIC 10 KG F100A4HRV
  6.450.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 10 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 9 KG F90V5LRV

  PANASONIC 9 KG F90V5LRV
  7.750.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 9 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 9 KG F90X5LRV

  PANASONIC 9 KG F90X5LRV
  6.850.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 9 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 9 KG F90A4GRV

  PANASONIC 9 KG F90A4GRV
  5.950.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 9 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 9 KG F90A4HRV

  PANASONIC 9 KG F90A4HRV
  5.850.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 9 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 8,5 KG F85A4HRV

  PANASONIC 8,5 KG F85A4HRV
  5.400.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 8,5 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 8,5 KG F85A4GRV

  PANASONIC 8,5 KG F85A4GRV
  5.500.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 8,5 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 8,5 KG F85G5HRV

  PANASONIC 8,5 KG F85G5HRV
  5.850.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 8,5 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 8,5 KG F85X5LRV

  PANASONIC 8,5 KG F85X5LRV
  6.400.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 8,5 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 9 KG F90VS9GRV

  PANASONIC 9 KG F90VS9GRV
  5.600.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 9 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 7 KG F70VB7GRV

  PANASONIC 7 KG F70VB7GRV
  3.700.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 7 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 7 KG F70VB7HRV

  PANASONIC 7 KG F70VB7HRV
  3.700.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 7 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 8KG...

  PANASONIC 8KG NA-F80VG9HRV VN
  5.350.000 ₫

    MÁY GIẶT PANASONIC 8 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 8KG...

  PANASONIC 8KG NA-F80VS9GRV
  5.000.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 8 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 7KG...

  PANASONIC 7KG NA-F70VS9GRV
  4.700.000 ₫

    MÁY GIẶT PANASONIC 7 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 10 KG...

  PANASONIC 10 KG NA-140VS4WVT
  17.900.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 10 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 8 KG...

  PANASONIC 8 KG NA-128VG5LVT
  14.300.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 8 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 8 KG...

  PANASONIC 8 KG NA-128VG5WVT
  13.900.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 8 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 8 KG...

  PANASONIC 8 KG NA-128VK5WVT
  10.650.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 8 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 8 KG...

  PANASONIC 8 KG NA-108VK5WVT
  10.000.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 8 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 7KG...

  PANASONIC 7KG NA-107VK5WVT
  9.100.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 7 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 10 KG...

  PANASONIC 10 KG NA-F100A1WRV
  6.900.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 10 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • PANASONIC 9 KG...

  PANASONIC NA-F90A1WRV
  5.950.000 ₫

  KHỐI LƯỢNG GIẶT: 9 KG
  MÁY GIẶT CỬA TRÊN - LỒNG ĐỨNG
  ĐỘNG CƠ: DÂY CUROA
  TỐC ĐỘ QUAY: 700 VÒNG/PHÚT
  XUẤT XỨ: VIỆT NAM

 • PANASONIC 8,5 KG...

  PANASONIC 8,5 KG NA-F85A1WRV
  5.500.000 ₫

  MÁY GIẶT PANASONIC 8,5 KG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ