• ĐIỆN LẠNH
 • Máy nước nóng Panasonic...

  Máy nước nóng Panasonic DH-3RP2VK 3,5 KW
  3.400.000 ₫

  Máy nước nóng Panasonic DH-3RP2VK 3,5 KW

  MÁY TẮM NÓNG TRỰC TIẾP PANASONIC LOẠI CÓ BƠM TRỢ LỰC

  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Máy nước nóng Panasonic...

  Máy nước nóng Panasonic DH-3RL2VH 3.5KW
  2.150.000 ₫

  Máy nước nóng Panasonic DH-3RL2VH 3.5KW
  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Máy nước nóng Panasonic...

  Máy nước nóng Panasonic DH-4MP1VW 4.5 kW
  3.800.000 ₫

  Máy nước nóng Panasonic DH-4MP1VW 4.5 kW
  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Máy nước nóng Panasonic...

  Máy nước nóng Panasonic DH-4MS1VW 4.5 kW
  2.600.000 ₫

  Máy nước nóng Panasonic DH-4MS1VW 4.5 kW
  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ