• DIEN GIA DUNG
 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE618...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE618 1.8 LIT
  890.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE618 1.8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE610...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE610 1 LIT
  590.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE610 1 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE608...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE608 1.8 LIT
  990.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE608 1.8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE606...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE606 0.8 LIT
  660.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TKE606 0.8 LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18C...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18C 1.8 LIT
  765.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18C 1.8  LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18B2...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18B2 1.8 LIT
  980.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18B2 1.8  LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18B1...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18B1 1.8 LIT
  980.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18B1 1.8  LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18A2...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18A2 1.8 LIT
  990.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18A2 1.8  LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18A1...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18A1 1.8 LIT
  990.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA RC18A1 1.8  LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • NỒI CƠM ĐIỆN TAKA...

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TK-RC28AS 2.8 LIT
  990.000 ₫

  NỒI CƠM ĐIỆN TAKA TK-RC28AS 2.8  LIT

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ