Danh mục sản phẩm
 • COMBO KARAOKE GIÁ TỐT
 • COMBO KARAOKE

  MK11
  12.200.000 ₫
 • COMBO KARAOKE

  MK10
  9.300.000 ₫

  . COMBO KARAOKE MK10.

  . Vang cơ liền công suất CA SOUND KA-350, Đầu KARAOKE PARAMAX LS-5000 ( không ổ cứng ) & Micro PARAMAX PRO-9000.

 • COMBO KARAOKE

  MK09
  8.150.000 ₫

  . COMBO KARAOKE MK09.

  . Vang cơ liền công suất CA SOUND KA-350, Đầu KARAOKE PARAMAX LS-3000 & Micro PARAMAX SM-1000 SMART.

 • COMBO KARAOKE

  PARAMAX MK08
  17.900.000 ₫

  . COMBO KARAOKE PARAMAX MK08.

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR MAX, Loa PARAMAX SUB-2000, Loa PARAMAX D-2000 & Micro PARAMAX SM-1000 SMART.

 • COMBO KARAOKE

  PARAMAX MK05
  20.700.000 ₫

  . COMBO KARAOKE PARAMAX MK05.

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR MAX, Loa PARAMAX SUB-2000, Loa PARAMAX FX-2500 & Micro PARAMAX PRO-9000.

 • COMBO KARAOKE

  PARAMAX MK04
  19.700.000 ₫

  . COMBO KARAOKE PARAMAX MK04.

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR MAX, Loa PARAMAX FX-2500,  Loa PARAMAX SUB-1000 New 2020 & Micro PARAMAX PRO-9000.

 • COMBO KARAOKE

  PARAMAX MK03
  19.400.000 ₫

  . COMBO KARAOKE PARAMAX MK03.

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR MAX, Loa PARAMAX FX-2500,  Loa PARAMAX SUB-1000 New 2020 & Micro PARAMAX SM-1000 SMART.

 • COMBO KARAOKE

  PARAMAX MK02
  18.300.000 ₫

  . COMBO KARAOKE PARAMAX MK02.

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR, Loa PARAMAX SUB-2000 New, Loa PARAMAX FX-1500 & Micro PARAMAX SM-1000 SMART.

 • COMBO KARAOKE

  PARAMAX MK06
  20.000.000 ₫

  . COMBO KARAOKE PARAMAX MK06.

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR MAX, Loa PARAMAX SUB-2000, Loa PARAMAX FX-2500 & Micro PARAMAX SM-1000 SMART.

 • COMBO KARAOKE

  PARAMAX MK07
  18.400.000 ₫

  . COMBO KARAOKE PARAMAX MK07.

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR MAX, Loa PARAMAX SUB-2000, Loa PARAMAX P-2000 & Micro PARAMAX SM-1000 SMART.

        

   

   

 • COMBO KARAOKE

  PARAMAX MK13
  12.500.000 ₫

  . COMBO KARAOKE PARAMAX MK13.

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR, Loa PARAMAX F-1050, Loa PARAMAX FX-2500 & Micro PARAMAX PRO-9000.

 • COMBO KARAOKE

  PARAMAX MK01
  19.200.000 ₫

  . COMBO KARAOKE PARAMAX MK01.

  . Amply PARAMAX SA-999 AIR, Loa PARAMAX SUB-2000 New, Loa PARAMAX FX-1500 & Micro PARAMAX PRO-9000.