• BAN HANG TRA GOP
 • Internet Tivi Sony 32...

  Internet Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D
  7.100.000 ₫

   Internet Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D

  HÀNG CHÍNH HÃNG 100%
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
 • Android Tivi Sony 75...

  Android Tivi Sony 75 inch KD-75Z9D
  112.000.000 ₫

  TIVI SONY 75 INCH

  HÀNG CHÍNH HÃNG 100%

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

 • Android Tivi Sony 55...

  Android Tivi Sony 55 inch KD-55X7000D
  22.000.000 ₫

  TV, 55"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Smart Tivi Sony 4K 55...

  Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500E
  28.500.000 ₫

  Smart TV, 55"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Android Tivi Sony 4K 55...

  Android Tivi Sony 4K 55 inch KD 55X8000
  25.500.000 ₫

  Smart TV 55"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Smart Tivi Sony 4K 49...

  Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500E
  17.500.000 ₫

  Smart TV 49"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Smart Tivi Sony 4K 43...

  Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD 43X7500E
  13.200.000 ₫

  Smart TV, 43"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Internet Tivi Sony 4K 65...

  Internet Tivi Sony 4K 65 inch KD 65X7000E
  33.000.000 ₫

  TV, 65"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • internet Tivi Sony 4K 55...

  internet Tivi Sony 4K 55 inch KD 55X7000E
  19.900.000 ₫

  TV, 55"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Internet Tivi Sony 4K 49...

  Internet Tivi Sony 4K 49 inch KD 49X7000E
  16.300.000 ₫

  TV, 49"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Internet Tivi Sony 4K 43...

  Internet Tivi Sony 4K 43 inch KD 43X7000E
  12.200.000 ₫

  TV, 43"

  Độ phân giải: 4K HDR

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Android Tivi OLED Sony...

  Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD 65A1
  84.000.000 ₫
  TV, 65"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Android Tivi OLED Sony...

  Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD 55A1
  54.500.000 ₫

  TV, 55"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Android Tivi Sony 4K 75...

  Android Tivi Sony 4K 75 inch KD 75X9000E
  79.500.000 ₫
  TV, 75"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Smart Tivi Sony 4K 75...

  Smart Tivi Sony 4K 75 inch KD 75X8500E
  64.500.000 ₫

  Smart TV, 75"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Android Tivi Sony Cong...

  Android Tivi Sony Cong 50 inch KD-50S8000D
  24.000.000 ₫

  Smart TV cong, 50"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Tần số quét: 800 Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • SMART TIVI SONY 65 INCH...

  SMART TIVI SONY 65 INCH 65X9300E
  68.500.000 ₫

  Smart TV, 65"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • SMART TIVI SONY 55 INCH...

  SMART TIVI SONY 55 INCH 55X9300E
  48.500.000 ₫

  Smart TV, 55"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Smart Tivi Sony 65 inch...

  Smart Tivi Sony 65 inch 65X9000E
  50.500.000 ₫

  Smart TV, 65"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Smart Tivi Sony 4K 55...

  Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000E
  33.200.000 ₫

  Smart TV, 55"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Smart Tivi Sony 4K 49...

  Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9000E
  24.000.000 ₫

  Smart TV, 49"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Smart Tivi Sony 4K 65...

  Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500E
  46.000.000 ₫

  Smart TV, 3D, 65"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Tần số quét: 800 Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Tivi Sony 40 inch...

  Tivi Sony 40 inch KDL-40R350E
  7.750.000 ₫

  Tivi Sony 40 inch KDL-40R350E

  Độ phân giải: FHD

  Tần số quét: 100Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Component..

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Internet Tivi Sony 49...

  Internet Tivi Sony 49 inch KDL-49W750E
  14.900.000 ₫

  Internet Tivi Sony 49 inch KDL-49W750E

  Độ phân giải: Full HD

  Tần số quét: 200 Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Internet Tivi Sony 43...

  Internet Tivi Sony 43 inch KDL-43W750E
  10.850.000 ₫

  Internet Tivi Sony 43 inch KDL-43W750E

  Độ phân giải: Full HD

  Tần số quét: 200 Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN

  Bảo hành: 24 tháng

 • Android Tivi Sony 43...

  Android Tivi Sony 43 inch KD-43X8000E
  14.200.000 ₫

  Android Tivi Sony 43 inch KD-43X8000E

  Độ phân giải: 4K UHD

  Tần số quét: 200Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Internet Tivi Sony 49...

  Internet Tivi Sony 49 inch KDL-49W660E
  13.950.000 ₫

  Internet Tivi Sony 49 inch KDL-49W660E

  Độ phân giải: HD

  Tần số quét: 100Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Component

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Internet Tivi Sony 40...

  Internet Tivi Sony 40 Inch KDL-40W660E
  9.250.000 ₫

  Internet Tivi Sony 40 Inch KDL-40W660E

  Độ phân giải: HD

  Tần số quét: 100Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Component

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Internet Tivi Sony 32...

  Internet Tivi Sony 32 inch KDL-32W610E
  7.650.000 ₫

  Internet Tivi Sony 32 inch KDL-32W610E

  Độ phân giải: HD

  Tần số quét: 100Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Component

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Tivi Sony 32 inch...

  Tivi Sony 32 inch KDL-32R300E
  5.800.000 ₫

  Tivi Sony 32 inch KDL-32R300E

  Độ phân giải: HD

  Tần số quét: 100Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Component

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Android tivi Sony 49...

  Android tivi Sony 49 inch KD-49X8000E/S
  19.800.000 ₫

  Android tivi Sony 49 inch KD-49X8000E/S

  Độ phân giải: 4K UHD

  Tần số quét: 200Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN

  Bảo hành: 24 tháng

   

 • Android Tivi Cong Sony...

  Android Tivi Cong Sony 65 inch KD-65S8500D
  55.000.000 ₫

  Smart TV cong, 65"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Tần số quét: 800 Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Android Tivi Cong Sony...

  Android Tivi Cong Sony 55 inch KD-55S8500D
  34.000.000 ₫

  Smart TV cong, 55"

  Độ phân giải: 4K UHD

  Tần số quét: 800 Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN...

  Bảo hành: 24 tháng

 • Internet Tivi Sony 40...

  Internet Tivi Sony 40 inch KDL-40W650D
  8.850.000 ₫

  Internet Tivi Sony 40 inch KDL-40W650D

  Độ phân giải: Full HD

  Tần số quét: 200 Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN

  Bảo hành: 24 tháng

 • Internet Tivi Sony 48...

  Internet Tivi Sony 48 inch KDL-48W650D
  12.300.000 ₫

  Internet Tivi Sony 48 inch KDL-48W650D

  Độ phân giải: Full HD

  Tần số quét: 200 Hz

  Kết nối: USB, HDMI, Wifi, LAN

  Bảo hành: 24 tháng