Danh mục sản phẩm
 • 500 lít, 1 ngăn đông, 1...

  Sanaky VH-6699W3
  12.100.000 ₫

  500 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

  985 x 620 x 845 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 400 lít, 1 ngăn đông, 1...

  Sanaky VH-5699W3
  9.900.000 ₫

  400 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

  1357 x 761 x 900 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 300 lít, 1 ngăn đông, 1...

  Sanaky VH-4099W3
  7.100.000 ₫

  300 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

  1329 x 620 x 845 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 270 lít, 1 ngăn đông, 1...

  Sanaky VH-3699W3
  6.650.000 ₫

  270 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

  1215 x 620 x 845 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 230 lít, 1 ngăn đông, 1...

  Sanaky VH-2899W3
  6.250.000 ₫

  230 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

  1080 x 620 x 845 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 200 lít, 1 ngăn đông, 1...

  Sanaky VH-2599W3
  5.950.000 ₫

  200 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

  985 x 620 x 845 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 761 lít, 1 ngăn đông,...

  Sanaky VH-8699HY3
  13.100.000 ₫

  761 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

  2013 x 761 x 900 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 410 lít, 1 ngăn đông,...

  Sanaky VH-5699HY3
  9.900.000 ₫

  410 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

  1357 x 761 x 900 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 305 lít, 1 ngăn đông,...

  Sanaky VH-4099A3
  6.950.000 ₫

  305 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

  1329 x 620 x 845 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 530 lít, 1 ngăn đông,...

  Sanaky VH-6699HY3
  11.100.000 ₫

  530 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

  1685 x 761 x 900 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 270 lít, 1 ngăn đông,...

  Sanaky VH-3699A3
  6.500.000 ₫

  270 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

  1215 x 620 x 845 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 235 lít, 1 ngăn đông,...

  SANAKY VH-2899A3
  6.100.000 ₫

  235 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

  1080 x 620 x 845 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 208 lít, 1 ngăn đông,...

  SANAKY VH-2599A3
  5.450.000 ₫

  208 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

  985 x 620 x 845 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

 • 180 lít, 1 ngăn đông,...

  SANAKY VH-2299A3
  5.100.000 ₫

  180 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

  860 x 620 x 845 (mm)

  LƯU Ý : GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG