• ĐIỆN LẠNH
 • Tủ lạnh Electrolux 620...

  Tủ lạnh Electrolux 620 lít ESE6201BG-VN
  22.800.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 620 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ DƯỚI - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 474...

  Tủ lạnh Electrolux 474 lít EHE5220AA
  20.300.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 474 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ DƯỚI - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 570...

  Tủ lạnh Electrolux 570 lít ETE5722BA
  17.500.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 570 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ DƯỚI - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 570...

  Tủ lạnh Electrolux 570 lít ETB5702GA
  17.100.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 570 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ DƯỚI - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 450...

  Tủ lạnh Electrolux 450 lít EBE4502GA
  15.700.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 450 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ DƯỚI - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 450...

  Tủ lạnh Electrolux 450 lít EBE4502BA
  15.500.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 450 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ DƯỚI - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 460...

  Tủ lạnh Electrolux 460 lít ETB4602GA
  12.600.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 460 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ DƯỚI - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 500...

  Tủ lạnh Electrolux 500 lít ETB4602AA
  12.500.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 500 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ DƯỚI - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 350...

  Tủ lạnh Electrolux 350 lít EME3500BG
  12.000.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 350 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 3 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 342...

  Tủ lạnh Electrolux 342 lít EME3500MG
  11.800.000 ₫

  TỦ LẠNH ELECTROLUX 364 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 343...

  Tủ lạnh Electrolux 343 lít EBE3500AG
  11.100.000 ₫

  TỦ LẠNH ELECTROLUX 340 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ 

 • Tủ lạnh Electrolux 369...

  Tủ lạnh Electrolux 369 lít ETB3500MG
  10.100.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 369 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 349...

  Tủ lạnh Electrolux 349 lít ETE3500AG
  10.300.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 369 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 318...

  Tủ lạnh Electrolux 318 lít ETB3200MG
  9.100.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 339 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 251...

  Tủ lạnh Electrolux 251 lít EBB2600MG
  7.750.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 245 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 254...

  Tủ lạnh Electrolux 254 lít ETB2600MG
  6.950.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 276 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 211...

  Tủ lạnh Electrolux 211 lít ETB2100MG
  6.350.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 231 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 225...

  Tủ lạnh Electrolux 225 lít ETB2300MG
  6.600.000 ₫

    TỦ LẠNH ELECTROLUX 225 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 321...

  Tủ lạnh Electrolux 321 lít ETB3202MG
  6.550.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 321 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Tủ lạnh Electrolux 320...

  Tủ lạnh Electrolux 320 lít ETB3200PE-RVN
  6.400.000 ₫

   TỦ LẠNH ELECTROLUX 320 LIT

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỔNG HỢP GIÁ TỦ LẠNH...

  TỔNG HỢP GIÁ TỦ LẠNH ELECTROLUX
  Liên hệ

  TỔNG HỢP GIÁ TỦ LẠNH ELECTROLUX

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ