• DIEN GIA DUNG
 • -10%

  BẾP TỪ ĐƠN TAKA TK-I1D

  BẾP TỪ ĐƠN TAKA TK-I1D
  1.242.000 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ ĐƠN TAKA

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • -10%

  BẾP TỪ ĐƠN TAKA TK-I1V

  BẾP TỪ ĐƠN TAKA TK-I1V
  1.278.000 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ ĐƠN TAKA

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • -10%

  BẾP TỪ ĐƠN TAKA TK-I1X

  BẾP TỪ ĐƠN TAKA TK-I1X
  1.278.000 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ ĐƠN TAKA

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ