• ÂM THANH KARAOKE
 • COMBO KARAOKE

  PARAMAX 01
  23.000.000 ₫

  . COMBO KARAOKE PARAMAX 01

  . HÀNG CHÍNH HÃNG

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH

 • VANG SỐ & CÔNG SUẤT

  PARAMAX PRO MX-320 & PARAMAX PRO MA-120
  14.600.000 ₫

  . VANG SỐ PARAMAX PRO MX-320

  . MAIN CÔNG SUẤT PARAMAX PRO MA-120

  . HÀNG CHÍNH HÃNG

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH 36 THÁNG

 • MICRO + VANG SỐ & CÔNG...

  PARAMAX PRO-M8 + MAX-320 & MA-220
  21.000.000 ₫

  . MICRO KHÔNG DÂY PARAMAX PRO-M8

  . VANG SỐ PARAMAX PRO MX-320

  . MAIN CÔNG SUẤT PARAMAX PRO MA-220

  . HÀNG CHÍNH HÃNG

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH 36 THÁNG

 • VANG CƠ + CÔNG SUẤT

  PARAMAX DX-2500AIR DSP & PARAMAX DA-2500
  9.400.000 ₫

  . VANG CƠ PARAMAX DX-2500AIR DSP &

  . MAIN CÔNG SUẤT PARAMAX DA-2500

  . HÀNG CHÍNH HÃNG

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH 36 THÁNG

 • VANG CƠ & CÔNG SUẤT

  PARAMAX DX-2500AIR DSP & PARAMAX PRO MA-120
  10.700.000 ₫

  . VANG CƠ PARAMAX DX-2500AIR DSP &

  . MAIN CÔNG SUẤT PARAMAX PRO MA-120

  . HÀNG CHÍNH HÃNG

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH 36 THÁNG

 • VANG SỐ & CÔNG SUẤT

  PARAMAX PRO MX-2000 & PARAMAX PRO MA-120
  11.500.000 ₫

  . VANG SỐ PARAMAX PRO MX-2000

  . MAIN CÔNG SUẤT PARAMAX PRO MA-120

  . HÀNG CHÍNH HÃNG

  . CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION ( VIỆT NAM ) PHÂN PHỐI & BẢO HÀNH 36 THÁNG