• -20%

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA...

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA TF 2003 DURALUM 70
  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA TF 2003 DURALUM 70
  3.600.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ
  BẢO HÀNH 12 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA...

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA TF 2003 DURALUM 60
  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA TF 2003 DURALUM 60
  3.200.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ
  BẢO HÀNH 12 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA...

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA TF 5260
  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA TF 5260
  3.200.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ
  BẢO HÀNH 12 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA...

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA GC DUAL WH 45
  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA GC DUAL WH 45
  11.200.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ
  BẢO HÀNH 12 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG...

  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG CATA SELENE 70
  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG CATA SELENE 70
  9.840.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG...

  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG CATA SELENE 90
  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG CATA SELENE 90
  9.920.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG...

  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG CATA MIDAS 70 BK
  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG CATA MIDAS 70 BK
  6.400.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG...

  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG CATA MIDAS 90 BK
  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG CATA MIDAS 90 BK
  7.600.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP GAS CATA LCI 302 BK

  BẾP GAS CATA LCI 302 BK
  BẾP GAS CATA LCI 302 BK
  4.160.000 ₫

  BẾP GAS CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP GAS CATA LCI 912

  BẾP GAS CATA LCI 912
  BẾP GAS CATA LCI 912
  6.000.000 ₫

  BẾP GAS CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP GAS CATA LCI 702

  BẾP GAS CATA LCI 702
  BẾP GAS CATA LCI 702
  5.200.000 ₫

  BẾP GAS CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ CATA IB 772

  BẾP TỪ CATA IB 772
  BẾP TỪ CATA IB 772
  14.800.000 ₫

  BẾP TỪ CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ CATA IB 603 BK

  BẾP TỪ CATA IB 603 BK
  BẾP TỪ CATA IB 603 BK
  14.560.000 ₫

  BẾP TỪ CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ CATA ISB 603BK

  BẾP TỪ CATA ISB 603BK
  BẾP TỪ CATA ISB 603BK
  16.000.000 ₫

  BẾP TỪ CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ CATA IB 753 BK

  BẾP TỪ CATA IB 753 BK
  BẾP TỪ CATA IB 753 BK
  14.640.000 ₫

  BẾP TỪ CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ CATA IB 603 WH

  BẾP TỪ CATA IB 603 WH
  BẾP TỪ CATA IB 603 WH
  14.560.000 ₫

  BẾP TỪ CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ CATA ISB 603 WH

  BẾP TỪ CATA ISB 603 WH
  BẾP TỪ CATA ISB 603 WH
  16.800.000 ₫

  BẾP TỪ CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ CATA GIGA 600BK

  BẾP TỪ CATA GIGA 600BK
  BẾP TỪ CATA GIGA 600BK
  22.400.000 ₫

  BẾP TỪ CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ CATA GIGA 750BK

  BẾP TỪ CATA GIGA 750BK
  BẾP TỪ CATA GIGA 750BK
  38.400.000 ₫

  BẾP TỪ CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN CATA TCD 772

  BẾP ĐIỆN CATA TCD 772
  BẾP ĐIỆN CATA TCD 772
  9.600.000 ₫

  BẾP ĐIỆN CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN CATA 604 HVI

  BẾP ĐIỆN CATA 604 HVI
  BẾP ĐIỆN CATA 604 HVI
  9.200.000 ₫

  BẾP ĐIỆN CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN CATA 603X

  BẾP ĐIỆN CATA 603X
  BẾP ĐIỆN CATA 603X
  9.600.000 ₫

  BẾP ĐIỆN CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN CATA TT 603

  BẾP ĐIỆN CATA TT 603
  BẾP ĐIỆN CATA TT 603
  9.200.000 ₫

  BẾP ĐIỆN CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN CATA TD 302

  BẾP ĐIỆN CATA TD 302
  BẾP ĐIỆN CATA TD 302
  6.400.000 ₫

  BẾP ĐIỆN CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN CATA T 604

  BẾP ĐIỆN CATA T 604
  BẾP ĐIỆN CATA T 604
  8.800.000 ₫

  BẾP ĐIỆN CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TEKA

  TEKA VT TC 2P.1
  BẾP ĐIỆN TEKA
  9.714.650 ₫

  BẾP ĐIỆN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA CATA CB 2

  CHẬU RỬA CATA CB 2
  CHẬU RỬA CATA CB 2
  7.600.000 ₫

  CHẬU RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA CATA CD 1 - LEFT

  CHẬU RỬA CATA CD 1 - LEFT
  CHẬU RỬA CATA CD 1 - LEFT
  3.360.000 ₫

  CHẬU RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA CATA CD 1 -...

  CHẬU RỬA CATA CD 1 - RIGHT
  CHẬU RỬA CATA CD 1 - RIGHT
  3.360.000 ₫

  CHẬU RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA CATA RS-1

  CHẬU RỬA CATA RS-1
  CHẬU RỬA CATA RS-1
  2.400.000 ₫

  CHẬU RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA CATA CB 40-40

  CHẬU RỬA CATA CB 40-40
  CHẬU RỬA CATA CB 40-40
  2.640.000 ₫

  CHẬU RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA CATA CB 45-40

  CHẬU RỬA CATA CB 45-40
  CHẬU RỬA CATA CB 45-40
  2.720.000 ₫

  CHẬU RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA CATA C-2 AG

  CHẬU RỬA CATA C-2 AG
  CHẬU RỬA CATA C-2 AG
  4.560.000 ₫

  CHẬU RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA CATA R-2 AG

  CHẬU RỬA CATA R-2 AG
  CHẬU RỬA CATA R-2 AG
  4.560.000 ₫

  CHẬU RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  VÒI RỬA CATA CMA

  VÒI RỬA CATA CMA
  VÒI RỬA CATA CMA
  2.240.000 ₫

  VÒI RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  VÒI RỬA CATA CBA

  VÒI RỬA CATA CBA
  VÒI RỬA CATA CBA
  1.760.000 ₫

  VÒI RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  VÒI RỬA CATA CBB

  VÒI RỬA CATA CBB
  VÒI RỬA CATA CBB
  1.280.000 ₫

  VÒI RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  VÒI RỬA CATA CME

  VÒI RỬA CATA CME
  VÒI RỬA CATA CME
  2.880.000 ₫

  VÒI RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  VÒI RỬA CATA CDA

  VÒI RỬA CATA CDA
  VÒI RỬA CATA CDA
  4.800.000 ₫

  VÒI RỬA CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  LÒ VI SÓNG 20 LIT CATA...

  LÒ VI SÓNG 20 LIT CATA FS 20 BK
  LÒ VI SÓNG 20 LIT CATA FS 20 BK
  2.720.000 ₫

  LÒ VI SÓNG CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  LÒ VI SÓNG 25 LIT CATA...

  LÒ VI SÓNG 25 LIT CATA MC 25 GTC WH
  LÒ VI SÓNG 25 LIT CATA MC 25 GTC WH
  11.600.000 ₫

  LÒ VI SÓNG CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  LÒ VI SÓNG 28 LIT CATA...

  LÒ VI SÓNG 28 LIT CATA MC 28 D BK
  LÒ VI SÓNG 28 LIT CATA MC 28 D BK
  9.600.000 ₫

  LÒ VI SÓNG CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  LÒ VI SÓNG 32 LIT CATA...

  LÒ VI SÓNG 32 LIT CATA MC 32 DC
  LÒ VI SÓNG 32 LIT CATA MC 32 DC
  10.800.000 ₫

  LÒ VI SÓNG CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  LÒ VI SÓNG 20 LIT CATA...

  LÒ VI SÓNG 20 LIT CATA FS 20 WH
  LÒ VI SÓNG 20 LIT CATA FS 20 WH
  2.560.000 ₫

  LÒ VI SÓNG CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  LÒ VI SÓNG 20 LIT CATA...

  LÒ VI SÓNG 20 LIT CATA MC 20 D
  LÒ VI SÓNG 20 LIT CATA MC 20 D
  6.800.000 ₫

  LÒ VI SÓNG CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  LÒ VI SÓNG 25 LIT CATA...

  LÒ VI SÓNG 25 LIT CATA MC 25 D
  LÒ VI SÓNG 25 LIT CATA MC 25 D
  8.096.000 ₫

  LÒ VI SÓNG CATA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ