• -20%

  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI...

  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA TK-102A
  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA TK-102A
  3.680.000 ₫

  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI...

  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA TK-102C
  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA TK-102C
  3.160.000 ₫

  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI...

  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA TK-BG02A
  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA TK-BG02A
  2.480.000 ₫

  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP GAS ÂM TAKA TK-105D2

  BẾP GAS ÂM TAKA TK-105D2
  BẾP GAS ÂM TAKA TK-105D2
  2.840.000 ₫

    BẾP GAS ÂM TRUYỀN THỐNG TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP GAS ÂM TAKA TK-105D1

  BẾP GAS ÂM TAKA TK-105D1
  BẾP GAS ÂM TAKA TK-105D1
  2.840.000 ₫

  BẾP GAS ÂM TRUYỀN THỐNG TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI...

  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA TK-BG02B
  BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA TK-BG02B
  2.360.000 ₫

   BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP GAS ÂM TAKA TK-105C1

  BẾP GAS ÂM TAKA TK-105C1
  BẾP GAS ÂM TAKA TK-105C1
  3.440.000 ₫

    BẾP GAS ÂM TRUYỀN THỐNG TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP GAS ÂM TAKA TK-920A

  BẾP GAS ÂM TAKA TK-920A
  BẾP GAS ÂM TAKA TK-920A
  1.920.000 ₫

  BẾP GAS ÂM TRUYỀN THỐNG TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ ĐÔI TAKA TKI268GE

  BẾP TỪ ĐÔI TAKA TKI268GE
  BẾP TỪ ĐÔI TAKA TKI268GE
  19.600.000 ₫

   BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2ND

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2ND
  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2ND
  11.840.000 ₫

   BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2EU

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2EU
  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2EU
  14.800.000 ₫

  BẾP TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2A1

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2A1
  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2A1
  10.864.000 ₫

   BẾP TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2B2

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2B2
  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2B2
  5.680.000 ₫

  BẾP TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2T

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2T
  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2T
  7.840.000 ₫

   BẾP TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA...

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR2A1
  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR2A1
  11.040.000 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM HỒNG NGOẠI TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA...

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR1A1
  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR1A1
  11.744.000 ₫

   BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA...

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR2A2
  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR2A2
  11.040.000 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA...

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR2B
  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR2B
  5.680.000 ₫

   BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA...

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR3A
  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR3A
  15.680.000 ₫

   BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKAA...

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR3B
  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKAA TK-IR3B
  8.160.000 ₫

   GIAO HÀNG + LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

  HÀNG MỚI CHÍNH HÃNG

 • -20%

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA...

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR3ND
  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR3ND
  14.240.000 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA...

  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR2ND
  BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA TK-IR2ND
  11.840.000 ₫

   BẾP TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA...

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA TF 2003 SD 60
  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TACA TF 2003 SD 60
  3.600.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ
  BẢO HÀNH 12 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI TAKA HC70E

  MÁY HÚT MÙI TAKA HC70E
  MÁY HÚT MÙI TAKA HC70E
  4.400.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI TAKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI TAKA HA80RC

  MÁY HÚT MÙI TAKA HA80RC
  MÁY HÚT MÙI TAKA HA80RC
  7.600.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI TAKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  FASTER SYP 7003

  FASTER SYP 7003
  FASTER SYP 7003
  3.200.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI
  BẢO HÀNH 36 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI TAKA HA70I

  MÁY HÚT MÙI TAKA HA70I
  MÁY HÚT MÙI TAKA HA70I
  3.880.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI TAKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI TAKA HA70E

  MÁY HÚT MÙI TAKA HA70E
  MÁY HÚT MÙI TAKA HA70E
  3.880.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI TAKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI TAKA HA60RC

  MÁY HÚT MÙI TAKA HA60RC
  MÁY HÚT MÙI TAKA HA60RC
  7.040.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI TAKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  MÁY HÚT MÙI TAKA HT90B

  MÁY HÚT MÙI TAKA HT90B
  MÁY HÚT MÙI TAKA HT90B
  9.440.000 ₫

  MÁY HÚT MÙI TAKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA TAKA TK-9245

  CHẬU RỬA TAKA TK-9245
  CHẬU RỬA TAKA TK-9245
  2.960.000 ₫

  CHẬU RỬA TAKA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA TAKA TK-8848

  CHẬU RỬA TAKA TK-8848
  CHẬU RỬA TAKA TK-8848
  2.640.000 ₫

  CHẬU RỬA TAKA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA TAKA TK-7748

  CHẬU RỬA TAKA TK-7748
  CHẬU RỬA TAKA TK-7748
  2.320.000 ₫

  CHẬU RỬA TAKA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  VÒI RỬA TAKA TK-V02

  VÒI RỬA TAKA TK-V02
  VÒI RỬA TAKA TK-V02
  1.280.000 ₫

  VÒI RỬA TAKA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  VÒI RỬA TAKA TK-V01

  VÒI RỬA TAKA TK-V01
  VÒI RỬA TAKA TK-V01
  1.120.000 ₫

  VÒI RỬA TAKA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  LÒ NƯỚNG TAKA 70 LIT...

  LÒ NƯỚNG TAKA 70 LIT TK-OV14T-3G
  LÒ NƯỚNG TAKA 70 LIT TK-OV14T-3G
  13.600.000 ₫

  LÒ NƯỚNG TAKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  LÒ NƯỚNG TAKA 70 LIT...

  LÒ NƯỚNG TAKA 70 LIT TK-OV09D-3G
  LÒ NƯỚNG TAKA 70 LIT TK-OV09D-3G
  12.000.000 ₫

  LÒ NƯỚNG TAKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ