• -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA C920

  MÁY HÚT MÙI TEKA C920
  MÁY HÚT MÙI TEKA C920
  5.320.150 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA C620

  MÁY HÚT MÙI TEKA C620
  MÁY HÚT MÙI TEKA C620
  4.665.650 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA C710

  MÁY HÚT MÙI TEKA C710
  MÁY HÚT MÙI TEKA C710
  4.572.150 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA TL 740

  MÁY HÚT MÙI TEKA TL 740
  MÁY HÚT MÙI TEKA TL 740
  4.478.650 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA GFH 55

  MÁY HÚT MÙI TEKA GFH 55
  MÁY HÚT MÙI TEKA GFH 55
  3.853.900 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA TL1 62

  MÁY HÚT MÙI TEKA TL1 62
  MÁY HÚT MÙI TEKA TL1 62
  3.917.650 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA TL1 92

  MÁY HÚT MÙI TEKA TL1 92
  MÁY HÚT MÙI TEKA TL1 92
  5.133.150 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HÚT MÙI TEKA CNL3...

  MÁY HÚT MÙI TEKA CNL3 2002
  MÁY HÚT MÙI TEKA CNL3 2002
  5.507.150 ₫

  MÁY HÚT MÙI TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP GAS TEKA

  TEKA GK LUX 86 3G AI AL
  BẾP GAS TEKA
  6.255.150 ₫

  BẾP GAS TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP GAS TEKA

  TEKA GK LUX 73 2G AI AL
  BẾP GAS TEKA
  5.320.150 ₫

  BẾP GAS TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP GAS TEKA

  TEKA CGW LUX 78 2G 1P AI AL TR
  BẾP GAS TEKA
  15.044.150 ₫

  BẾP GAS TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP GAS TEKA

  TEKA CGW LUX 86 TC 3G AI AL TR
  BẾP GAS TEKA
  23.085.150 ₫

  BẾP GAS TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP GAS TEKA

  TEKA CGW LUX 86 TC 2G AI AL TR
  BẾP GAS TEKA
  21.411.500 ₫

  BẾP GAS TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP GAS TEKA

  TEKA CGW LUX 86 2G AI AL TR
  BẾP GAS TEKA
  13.922.150 ₫

  BẾP GAS TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP GAS ÂM TEKA EM/30 2G...

  BẾP GAS ÂM TEKA EM/30 2G AI AL
  BẾP GAS ÂM TEKA EM/30 2G AI AL
  4.946.150 ₫

  BẾP GAS ÂM CHÍNH HÀN TEKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO LẮP CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP GAS TEKA

  TEKA CGW LUX 86 3G AI AL TR
  BẾP GAS TEKA
  15.044.150 ₫

  BẾP GAS TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ CANZY CZ BM720T

  BẾP TỪ CANZY CZ BM720T
  BẾP TỪ CANZY CZ BM720T
  18.384.000 ₫

  BẾP ĐIỆN - TỪ CANZY
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

   

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA IR 321
  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  13.641.650 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA IR 720
  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  18.232.500 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA IR 721
  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  16.540.150 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA IRS 641

  TEKA IRS 641
  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA IRS 641
  20.373.650 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA IRS 631
  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  19.719.150 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA IRF 641
  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  22.440.000 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA

  TEKA IR 831
  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  25.422.650 ₫

  BẾP ĐIỆN TỪ TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TEKA TR 641.2

  BẾP ĐIỆN TEKA TR 641.2
  BẾP ĐIỆN TEKA TR 641.2
  12.996.500 ₫

   BẾP ĐIỆN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TEKA

  TEKA TB 600
  BẾP ĐIỆN TEKA
  9.817.500 ₫

  BẾP ĐIỆN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TEKA

  TEKA TR 631
  BẾP ĐIỆN TEKA
  12.239.150 ₫

  BẾP ĐIỆN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  BẾP ĐIỆN TEKA TR 831 HZ

  BẾP ĐIỆN TEKA TR 831 HZ
  BẾP ĐIỆN TEKA TR 831 HZ
  16.736.500 ₫

   BẾP ĐIỆN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG LẮP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY HỦY RÁC TEKA

  TEKA TR 50.4
  MÁY HỦY RÁC TEKA
  8.499.150 ₫

  MÁY HỦY RÁC TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  CHẬU RỬA TEKA

  TEKA UNIVERSO 90 GT
  CHẬU RỬA TEKA
  12.706.650 ₫

  CHẬU RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  CHẬU RỬA TEKA

  TEKA UNIVERSO 2B 1D GT
  CHẬU RỬA TEKA
  12.893.650 ₫

  CHẬU RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  CHẬU RỬA TEKA

  TEKA BE 39X18
  CHẬU RỬA TEKA
  1.954.150 ₫

  CHẬU RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  CHẬU RỬA TEKA

  TEKA BE 40X40X18
  CHẬU RỬA TEKA
  2.234.650 ₫

  CHẬU RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  CHẬU RỬA TEKA

  TEKA BE 2B 785
  CHẬU RỬA TEKA
  6.778.750 ₫

  CHẬU RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  CHẬU RỬA TEKA

  TEKA BE 2B 845
  CHẬU RỬA TEKA
  7.152.750 ₫

  CHẬU RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  CHẬU RỬA TEKA

  TEKA UNIVERSO 2B 1D
  CHẬU RỬA TEKA
  4.759.150 ₫

  CHẬU RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  VÒI RỬA TEKA

  TEKA ARES
  VÒI RỬA TEKA
  3.263.150 ₫

  VÒI RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • VÒI RỬA TEKA

  TEKA MF2
  VÒI RỬA TEKA
  Liên hệ

  VÒI RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • VÒI RỬA TEKA

  TEKA MB2 PULL OUT
  VÒI RỬA TEKA
  Liên hệ

  VÒI RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • VÒI RỬA TEKA MB2 PULL...

  TEKA MB2 PULL OUT HIGH
  VÒI RỬA TEKA MB2 PULL OUT HIGH
  4.719.000 ₫

  VÒI RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • VÒI RỬA TEKA

  TEKA MTP 913
  VÒI RỬA TEKA
  Liên hệ

  VÒI RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • VÒI RỬA TEKA

  TEKA FRAME
  VÒI RỬA TEKA
  Liên hệ

  VÒI RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • VÒI RỬA TEKA

  TEKA MY 202
  VÒI RỬA TEKA
  Liên hệ

  VÒI RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • VÒI RỬA TEKA

  TEKA ICON BLACK
  VÒI RỬA TEKA
  Liên hệ

  VÒI RỬA TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA

  TEKA FSO 40M
  LÒ NƯỚNG TEKA
  4.207.500 ₫
  LÒ NƯỚNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

   

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA

  TEKA HE 720
  LÒ NƯỚNG TEKA
  15.044.150 ₫

  LÒ NƯỚNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA

  TEKA HS 735
  LÒ NƯỚNG TEKA
  15.044.150 ₫

  LÒ NƯỚNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA

  TEKA HS 635
  LÒ NƯỚNG TEKA
  14.109.150 ₫

  LÒ NƯỚNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA

  TEKA HS 615
  LÒ NƯỚNG TEKA
  12.426.150 ₫

  LÒ NƯỚNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY PHA CAFE TEKA

  TEKA CML 45
  MÁY PHA CAFE TEKA
  53.379.150 ₫

  MÁY PHA CAFE TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA

  TEKA HKL 970 SC
  LÒ NƯỚNG TEKA
  33.744.150 ₫

  LÒ HẤP TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  LÒ NƯỚNG TEKA

  TEKA HKL 840
  LÒ NƯỚNG TEKA
  21.972.500 ₫

  LÒ NƯỚNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  TEKA 38 LIT

  TEKA MWE 210G
  TEKA 38 LIT
  3.169.650 ₫

  LÒ VI SÓNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  TEKA 18 LIT

  TEKA MWS 20 BIS
  TEKA 18 LIT
  12.239.150 ₫

  LÒ VI SÓNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  TEKA 22 LIT

  TEKA MWS 22 BI
  TEKA 22 LIT
  15.044.150 ₫

  LÒ VI SÓNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  TEKA 22 LIT MWS 22 EGL

  TEKA MWS 22 EGL
  TEKA 22 LIT MWS 22 EGL
  17.849.150 ₫

  LÒ VI SÓNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  TEKA 18 LIT

  TEKA MWL 20 BI
  TEKA 18 LIT
  15.511.650 ₫

  LÒ VI SÓNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  TEKA 22 LIT

  TEKA MWL 22 EGL/EGR
  TEKA 22 LIT
  21.121.650 ₫

  LÒ VI SÓNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  TEKA 38 LIT

  TEKA MCL 32 BIS
  TEKA 38 LIT
  29.069.150 ₫

  LÒ VI SÓNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  TEKA 38 LIT

  TEKA MWL 32 BIS
  TEKA 38 LIT
  23.459.150 ₫

  LÒ VI SÓNG TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY RỬA CHÉN TEKA

  TEKA LP8 820
  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  14.071.750 ₫

  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY RỬA CHÉN TEKA

  TEKA LP8 850
  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  19.251.650 ₫

  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY RỬA CHÉN TEKA

  TEKA DW8 60 S
  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  26.170.650 ₫

  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY RỬA CHÉN TEKA

  TEKA DW9 55 S
  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  22.430.650 ₫

  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY RỬA CHÉN TEKA

  TEKA DW8 59 FI
  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  21.682.650 ₫

  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -15%

  MÁY RỬA CHÉN TEKA

  TEKA DW8 80 FI
  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  34.211.650 ₫

  MÁY RỬA CHÉN TEKA
  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ