• -20%

  BẾP TỪ ĐÔI TAKA TKI268GE

  BẾP TỪ ĐÔI TAKA TKI268GE
  19.600.000 ₫

   BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2T

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2T
  7.840.000 ₫

   BẾP TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2B2

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2B2
  5.680.000 ₫

  BẾP TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2A1

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2A1
  10.864.000 ₫

   BẾP TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2EU

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2EU
  14.800.000 ₫

  BẾP TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2ND

  BẾP TỪ ÂM TAKA TK-I2ND
  11.840.000 ₫

   BẾP ĐIỆN TỪ ÂM TAKA

  BẢO HÀNH 24 THÁNG

  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ