• -20%

  CHẬU RỬA TAKA TK-9245

  CHẬU RỬA TAKA TK-9245
  2.960.000 ₫

  CHẬU RỬA TAKA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA TAKA TK-8848

  CHẬU RỬA TAKA TK-8848
  2.640.000 ₫

  CHẬU RỬA TAKA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

 • -20%

  CHẬU RỬA TAKA TK-7748

  CHẬU RỬA TAKA TK-7748
  2.320.000 ₫

  CHẬU RỬA TAKA
  BẢO HÀNH 24 THÁNG
  GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ