• TỦ LẠNH HITACHI 584L...

  R-M700AGPGV4X (DIA/MIR)
  Liên hệ

   TỦ LẠNH HITACHI 584 L

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ LẠNH HITACHI 584L...

  R-M700GPGV2X (BGW/MIR)
  Liên hệ

   TỦ LẠNH HITACHI 584 L

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ LẠNH HITACHI 584L...

  R-M700GPGV2 (GBK/GS)
  Liên hệ

  TỦ LẠNH HITACHI 584 L

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • TỦ LẠNH HITACHI 600L...

  R-M700PGV2 (GBK/SG)
  Liên hệ

   TỦ LẠNH HITACHI 600L

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 589L R-S700GPGV2...

  HITACHI 589L R-S700GPGV2 (GBK/GS)
  Liên hệ

   TỦ LẠNH HITACHI 589L

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 605L R-S700PGV2...

  HITACHI 605L R-S700PGV2 (GBK/GS)
  Liên hệ

  HITACHI 605L R-S700PGV2 (GBK/GS)

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Hitachi 475 LIT 570EG9D...

  Hitachi 475 LIT 570EG9D (SLS)
  Liên hệ

  Hitachi 475 LIT 570EG9D (SLS)

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 395 LIT...

  HITACHI 395 LIT V470PGV3D (SLS)
  Liên hệ

  HITACHI 395 LIT V470PGV3D (SLS)

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

 • HITACHI 365 LIT...

  HITACHI 365 LIT V440PGV3D (SLS)
  Liên hệ

  HITACHI 365 LIT V440PGV3D (SLS)

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

 • HITACHI 335 LIT...

  HITACHI 335 LIT V400PGV3D (SLS)
  Liên hệ

  HITACHI 335 LIT V400PGV3D (SLS)

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

 • HITACHI 395 LIT 470EG9XD

  HITACHI 395 LIT 470EG9XD
  Liên hệ

  HITACHI 395 LIT 470EG9XD

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

 • HITACHI 450 LÍT...

  HITACHI 450 LÍT V540PGV3X (INOX)
  Liên hệ

  HITACHI 450 LÍT V540PGV3X (INOX)

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

 • HITACHI 290 LÍT H350PGV4...

  HITACHI 290 LÍT H350PGV4 (INOX)
  Liên hệ

  HITACHI 290 LÍT H350PGV4 (INOX)

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

 • HITACHI 260 LÍT H310PGV4...

  HITACHI 260 LÍT H310PGV4 (INOX)
  Liên hệ

  HITACHI 260 LÍT H310PGV4 (INOX)

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

 • TỔNG HỢP GIÁ TỦ LẠNH...

  TỔNG HỢP GIÁ TỦ LẠNH HITACHI
  Liên hệ

   TỦ LẠNH HITACHI

  HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100%

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG

 • HITACHI 184L R-G180AGV5...

  HITACHI 184L R-G180AGV5 (GXB-RXB-BXB)
  Liên hệ

  HITACHI 184L R-G180AGV5 (GXB-RXB-BXB)

   GIAO HÀNG CÓ THU PHÍ

   

 • HITACHI 510 LIT...

  HITACHI 510 LIT R-VG615PGV3 (GBK)
  Liên hệ

  HITACHI 510 LIT R-VG615PGV3 (GBK)

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 510 LIT...

  HITACHI 510 LIT R-V615PGV3X (INOX)
  Liên hệ
  HITACHI 510 LIT R-V615PGV3X (INOX)

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 640 LIT...

  HITACHI 640 LIT WB800PGV5 (GBK/XGR)
  Liên hệ

  HITACHI 640 LIT WB800PGV5 (GBK/XGR)

  KIỂU TỦ: 4 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 590 LIT WB730PGV5

  HITACHI 590 LIT WB730PGV5
  Liên hệ

  TỦ LẠNH HITACHI 590 L

  KIỂU TỦ: 4 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Hitachi 315 L R-...

  Hitachi 315 L R- SG32FPGV (GBK/GS/INK)
  Liên hệ

  Hitachi 315 L R- SG32FPGV (GBK/GS/INK)

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • Hitachi 375 L R-...

  Hitachi 375 L R- SG38FPGV (GBK/GS/INK)
  Liên hệ

  Hitachi 375 L R- SG38FPGV (GBK/GS/INK)

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 540 L R-W690PGV7...

  HITACHI 540 L R-W690PGV7 (GBK/GBW)
  Liên hệ

  HITACHI 540 L R-W690PGV7 (GBK/GBW)

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 587L...

  HITACHI 587L R-WB730PGV6X (GBK/XGR)
  Liên hệ

  HITACHI 587L R-WB730PGV6X (GBK/XGR)

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 582 LIT...

  HITACHI 582 LIT R-W720FPG1X (GBK / GBW)
  Liên hệ

  TỦ LẠNH HITACHI 582 L

  KIỂU TỦ: SIDE BY SIDE - 4 CỬA

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  LÀM ĐÁ: TỰ ĐỘNG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 540 L...

  HITACHI 540 L R-W660FPGV3X (GBK/GBW/GGR)
  Liên hệ

  HITACHI 540 L R-W660FPGV3X (GBK/GBW/GGR)

  TỦ LẠNH HITACHI 540 L

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 4 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  LÀM ĐÁ: TỰ ĐỘNG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 540 L R-W660PGV3...

  HITACHI 540 L R-W660PGV3 (GBK/GBW/GGR/INK)
  Liên hệ

  HITACHI 540 L R-W660PGV3 (GBK/GBW/GGR/INK)

  TỦ LẠNH HITACHI 540 L

  KIỂU TỦ: SIDE BY SIDE - 4 CỬA

  LÀM ĐÁ: TỰ ĐỘNG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 429 LIT...

  HITACHI 429 LIT R-WB545PGV2 (GBK / GBW / GS)
  Liên hệ

  TỦ LẠNH HITACHI 429 L

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ DƯỚI - 3 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  LÀM ĐÁ: TỰ ĐỘNG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 382 LIT...

  HITACHI 382 LIT R-WB475PGV2 (GBK / GBW / GS)
  Liên hệ

  TỦ LẠNH HITACHI 382 L

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ DƯỚI - 3 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  LÀM ĐÁ: TỰ ĐỘNG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 550 LIT...

  HITACHI 550 LIT R-VG660PGV3 (GBK)
  Liên hệ

  HITACHI 550 LIT R-VG660PGV3 (GBK)

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 330L BG410PGV6...

  HITACHI 330L BG410PGV6 (GBK/GS/XGR)
  Liên hệ

  HITACHI 330L BG410PGV6 (GBK/GS/XGR)

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 450 LIT...

  HITACHI 450 LIT R-VG540PGV3 (GBK)
  Liên hệ

  HITACHI 450 LIT R-VG540PGV3 (GBK)

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 510 LIT...

  HITACHI 510 LIT R-V615PGV3 (SLS)
  Liên hệ

  HITACHI 510 LIT R-V615PGV3 (SLS)

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 395 LIT...

  HITACHI 395 LIT R-VG470PGV3 (GBK / GBW)
  Liên hệ

  TỦ LẠNH HITACHI 395 L

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  LÀM ĐÁ: TỰ ĐỘNG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 450 LIT...

  HITACHI 450 LIT R-V540PGV3
  Liên hệ

  HITACHI 450 LIT R-V540PGV3

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 365 LIT...

  HITACHI 365 LIT R-VG440PGV3 (GBK / GBW)
  Liên hệ

  TỦ LẠNH HITACHI 365 L

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 335 LIT...

  HITACHI 335 LIT R-VG400PGV3 (GBK/GBW/XGR/XRZ)
  Liên hệ

  HITACHI 335 LIT R-VG400PGV3 (GBK/GBW/XGR/XRZ)

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  LÀM ĐÁ: TỰ ĐỘNG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 395 LIT...

  HITACHI 395 LIT R-V470PGV3 (SLS)
  Liên hệ

  HITACHI 395 LIT R-V470PGV3 (SLS)

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  LÀM ĐÁ: TỰ ĐỘNG

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 365 LIT...

  HITACHI 365 LIT R-V440PGV3 (SLS)
  Liên hệ

  HITACHI 365 LIT R-V440PGV3 (SLS)

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • HITACHI 335 LIT...

  HITACHI 335 LIT R-V400PGV3 (SLS)
  Liên hệ

  HITACHI 335 LIT R-V400PGV3 (SLS)

  KIỂU TỦ: NGĂN ĐÁ TRÊN - 2 CỬA

  CÔNG NGHỆ: INVERTER

  XUẤT XỨ: THÁI LAN

  BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

  GIAO HÀNG LÁP ĐẶT CÓ THU PHÍ

 • 1 2